Förbundsårsmötet i Stenungsund

2 oktober, 2014

Förbundsårsmötet i Stenungsund blev en härlig och peppande helg som bl.a. bjöd på nya beslut, intressanta workshops, långa diskussioner och en spökrunda.

Den nya styrelsen innehåller numera sju personer, nämligen Sara Thiringer som blev omvald till förbundsordförande, Mimma Thorneus, som blev vald till vice förbundsordförande, Elin Olofsson som blev vald till styrelseledamot på två år, Mohammed al- Asadi, Rebecca Haglund och Agneta Khan som blev valda till styrelseledamöter på ett år och Bodil Ritzén som sitter kvar som styrelseledamot ett år till.

Till Barnrättspolitiska gruppen valdes Lova Olofsson, Inaya El Ladki, Elin Berg och Moa Lindgren. Till Valberedningen valdes Therese Håkansson, Marion Karlsson, Sofia Sandgren och Agnes Båvner Lorentzi. Som verksamhetsrevisorer för det nya året valdes Kajza Jansson och Magnus Tornberg och slutligen valdes som representanter till Rädda Barnens riksstyrelse, Sara Thiringer som ordinarie ledamot och Sona Rashid till personlig ersättare.

Under mötet beslutades även om en ny verksamhetsinriktning för 2015 som kommer att handla om att uppmärksamma barns rätt till lek, vila och fritid. Det bestämdes också att förbundsårsmötet i framtiden kommer att kallas för Barnrättskongressen och att medlemsavgiften för enskilda medlemmar kommer vara 0 kronor. På årsmötet diskuterades även om RBUF ska  jobba för eller emot läxor i skolan. Vi kom fram till att RBUF ska kämpa för en skola där läxorna kan bli en del  i utbildningen och att alla skolor ska kunna erbjuda gratis läxhjälp. Det bestämdes också att skolan ska vara öppen och att det ska finnas lärare utanför lektionstiden så att skolarbetet inte ska behöva tas med hem.

Vi ser fram emot en rolig höst och hoppas att vi får se så många som möjligt av er på multihelgen i slutet av november!