Forskning om barn på flykt som försvinner

24 november, 2017

Vi har fått hjälp av Aylin Bahmanyar att skriva en antologi, alltså en sammanställning av forskning, som handlar om barn på flykt som försvinner. Den visar anledningar och förklaringar till varför många barn väljer att avvika från sina boenden, och ger oss ytterligare argument för varför Sveriges nuvarande asyllagstiftning är barnfientlig och ohållbar.

Läs hela antologin här:

Försvunna ensamkommande barn på flykt 

Från RBUF:s sida vill vi också rikta ett stort, stort TACK till Aylin!