Fullständigt oacceptabelt att Mattecentrum inte får stöd

16 december, 2012

Fullständigt oacceptabelt att Mattecentrum inte får stöd 

Att Stockholm Stad nekar Mattecentrum 500 000 i bidrag för att utveckla sin verksamhet är fullständigt oacceptabelt om kommunen vill föra en politik som ligger i linje med Barnkonventionen. Om barn behöver stöd i sitt läxläsande måste alla barn få tillgång till det, inte bara de vars föräldrar har råd.

– Om inte alla barn har möjlighet till samma likvärdiga utbildning bryter det mot artiklarna 2, 3, 6 och 28 och de grundläggande principerna i Barnkonventionen, säger Sara Thiringer, ordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund. Läxhjälp som bara de som har råd kan dra nytta av ligger inte i linje med en skolpolitik som ser till alla barns bästa. Beskedet visar ännu en gång på att barns rätt till utbildning baseras på ekonomiska förutsättningar, och det är inte okej. 

Redan innan riksdagen beslutade om Läx-RUT var Rädda Barnens Ungdomsförbund en av flera mycket kritiska organisationer. Förbundet arbetar utifrån Barnkonventionen och menar att alla barn har rätt till en bra utbildning, oavsett deras föräldrars ekonomiska ställning. Läx-RUT kan inte leverera det, och det här beslutet sätter ännu större hinder för barn där familjen inte har råd att köpa läxhjälp.

 – Barnfattigdomen i Sverige är fortsatt hög. Mer än var tionde barn lever i en familj i ekonomisk utsatthet, säger Evelina Ivarsson, vice ordförande. Att motarbeta de system som tillgodoser barns rättigheter oavsett ekonomisk ställning får konsekvenser som slår extra hårt mot de här barnen.

 

Kontakt

Sara Thiringer

Förbundsordförande

Rädda Barnens Ungdomsförbund

0706529728

sara@rbuf.se

 

Evelina Ivarsson

Vice förbundsordförande

Rädda Barnens Ungdomsförbund

0738468168

evelina.ivarsson@rbuf.se