Handlingar till FÅM 2012

17 augusti, 2012

I handlingarna kan du läsa om vilka som blivit nominerade till förbundsstyrelsen, vilken verksamhetsinriktning vi föreslås ha 2013, vad vi har gjort under verksamhetsåret 2011-12, hur vår ekonomi ser ut, och mycket annat.

Du som har anmält dig till förbundsårsmötet kommer även att få handlingarna hemskickade till dig.