Metodmaterial

Vi på Rädda Barnens Ungdomsförbund har arbetat länge med olika områden som rör barns rättigheter och har på så sätt utvecklat metodmaterial som finns till hands idag. Här presenterar vi våra verktygssatser som vi använder dels för att skapa opinionsbildning, men även för workshops för barn och unga. Här nedan har vi material som går att ladda ner direkt!

1f4a1

Metodmaterialets syfte är att vara ett stöd i arbetet med barn och unga. Genom exempel för såväl skolan som företaget finns det möjlighet att plocka delar, skräddarsy ett upplägg som passar er bäst, och använda materialet på det sätt som fungerar för er. Metodmaterial vänder sig till både skolor, företag, privatpersoner och det går utmärkt att ställa frågor till oss om funderingar dyker upp under läsningen.

Ladda ner metodmaterial för samtalsgrupper 

Ladda ner barnrättsklubben

Ladda ner handledningsmanual Fathima

Ladda ner handbok för diskussionsledare