Hitta gratis sommarlovsaktiviteter i din kommun

8 juni, 2015

Här finns listan över alla aktiviteter

Vi har sammanställt uppgifterna som en del av chilla-kampanjen, därför att vi tycker att det ska finnas meningsfulla och avgiftsfria fritidsaktiviteter på så många håll som möjligt. Genom att både kräva förbättringar och sprida information om vad som finns så hoppas vi att fler kan hitta något att göra.

Det kan bli dyrt att vara ledig. I en rapport från Riksidrottsförbundet säger 38% av kassörerna i idrottsföreningar att barns och ungdomars kostnader för att delta ökar. 8% av barnen har inte kunnat vara med på en fritidsaktivitet för att den kostat för mycket, enligt Ung Röst.

Att barnfattigdom och avgifter ska stänga barn och ungdomar ute från aktiviteter är inte acceptabelt.

Som ni kanske märker finns inte alla kommuner med. Det är för att vi tyvärr inte har resurserna att göra särskilt mycket mer än att maila och fråga alla Sveriges kommuner, och tyvärr är inte alla lika bra på att svara. Vi gör vårt bästa och kommer också att fylla på listan efterhand!