Jubileumsbok – 10 år av barnrättskamp

25 september, 2013

Boken, myten, legenden…

Under resans gång har många varit en del av förbundet. Här skriver några av dem sin egen historia – en samling berättelser om att göra skillnad och bli tagen på allvar.

I den 150 sidor långa boken kan du läsa om hur Rädda Barnens arbete på 80-talet i Genevé med Barnkonventionen långt senare bidrog till att RBUF kunde bildas och om ungas historia i Rädda Barnen innan ungdomsförbundet bildades.

Du kan även läsa reflektioner från alla förbundsordförandena och om det lokala engagemanget. Du kan läsa om de politiska frågor vi har drivit, om det internationella arbetet och höra röster från Rädda Barnen. Om hur vi har utvecklat organisationen och vad vi gjorde på almedalen. Om organisationskulturen, vad RBUF betytt för medlemmarna personligen och hur personer utanför RBUF har sett på förbundet.

Låt er minnas och inspireras!

————————————————-

Gratis för medlemmar!

Aktiva RBUF-medlemmar får lägga vantarna på boken utan kostnad. Antingen så kan du hämta den på ett lokalgruppsmöte eller på en regional träff. Vi kan också skicka den hem till dig! Maila dina adressuppgifter till kansliet på christian.tengblad@rbuf.se

————————————————-

Stort tack till de som gjort boken möjlig, särskilt:

Projektledare: Mikaela Wikström
Redaktörer: Aviva Katzeff Silberstein, Rosmarie Sundström, Sofia Zackrisson & Mikaela Wikström.
Grafisk utformning: Pernilla Lundmark