Kandidera till förtroendeuppdrag

20 mars, 2014

Från och med nu kan du kandidera till olika förtroendeuppdrag inom Rädda Barnens Ungdomsförbund. Du kan också nominera någon annan till ett uppdrag. Kandidera och nominera gör du genom att fylla i vårt webbformulär.

Sista dagen att kandidera och nominera folk till valberedningens förslag är 3 maj. Efter 3 maj kommer du fortfarande kunna kandidera men du har inte möjlighet att bli en del av valberedningens förslag!

För att göra det enklare för medlemmarna finns en valberedning som har i uppdrag att granska vad förbundet är i behov av, intervjua alla kandidater till de olika uppdragen och sedan ge ett förslag till förbundsstyrelse, verksamhetsrevisorer och barnrättspolitisk grupp. Ett förslag på valberedning kommer ta fram av valberedningskommittén på årsmötet.

Vi kommer ta fram ett förslag som kommer ta hänsyn till olika saker som ålder, kön, geografisk spridning och olika erfarenheter. Vårt mål är att förslaget speglar förbundet och medlemmarna samt samhället i stort. Valberedningen kommer fråga alla nominerade om de vill kandidera och vid brist på kandidater till någon post kommer vi aktivt börja leta kandidater. Vi kommer att intervjua alla kandidater på telefon eller om det finns möjlighet att träffas och prata. Efter intervjuer kommer valberedningen ha ett möte där vi diskuterar och gemensamt kommer fram till ett förslag. Kandidaterna kommer meddelas om de finns med i valberedningens förslag eller ej innan förslaget offentliggörs. De kandidater som inte finns med i valberedningens förslag kan välja om de vill forsätta kandidera eller ej.

På årsmötet och i möteshandlingarna kommer alla kandidater ha möjlighet att presentera sig själva, här kommer också valberedningen presenera sitt förslag. Valberedningen uppmuntrar och hjälper alla att kandidater även fast en inte uppfyller alla krav eller inte finns med i valberedningens förslag. Det är bra om det finns många kandidater att välja mellan.

Alla förtreondeuppdrag är ideella men styrelsen kan välja att arvodera en eller flera personer för att dessa ska kunna arbeta mer med organisationen. Eftersom vi är ett ungdomsförbund och främst representerar personer under 18 år, ser vi gärna unga kandidater helst under 18 år. Alla medlemmar under 26 år är välkomna att söka alla uppdrag. RBUF är tyvärr en organisation som inte alltid har så bra mångfald. Därför uppmuntrar vi särskilt rasifierade* personer att söka.

*Rasifierad – Att vara rasifierad innebär att man fysiskt och socialt (t.ex genom hudfärg, hårfärg, hårform, språk, kläder eller annat) uppfattas som utlandsfödd och annat än svensk. Det är en person som blir utsatt för rasism på grund av namn eller etnicitet. Det är ett bättre ord än icke-vit (som dels förhåller sig till vit som standard, och dessutom kan missuppfattas som att bara handla om hudfärg) och bättre än invandrare/utlandsfödd då många som är födda i Sverige också utsätts för samma rasism som de som invandrat hit.

Barnrättspolitiska gruppen

Barnrättspolitiska gruppen är en grupp på 3 eller 5 medlemmar som jobbar med politisk påverkan och vad Rädda Barnens Ungdomsförbund tycker och står för. De är också Rädda Barnens Ungdomsförbunds representanter på Rädda Barnens riksmöte. Riksmötet är Rädda Barnens årsmöte som de har varannat år. De år de inte har riksmöte har det ett annat möte som de kallar verksamhetskonferens. Gruppen skriver debattartiklar och reagerar t.ex i form av aktioner på aktuella händelser i samarbete med sin kontaktperson från förbundsstyrelsen. Barnrättspolitiska gruppen bildades 2013 och är fortfarande i uppstartsfasen, nu söker vi peppiga och initiativrika personer som vill vara med och forma denna fantastiska grupp!

Medlem i Barnrättspolitiska gruppen ska:

 • Ha tid för uppdraget
 • Ha ett engagemang i barnrättspolitik

Medlem i Barnrättspolitiska gruppen får gärna:

 • Ha koll på rädda barnen
 • Ha koll på rbuf och vad vi tycker
 • Ha god organisatorisk förmåga

 • Tycka om att skriva, exempelvis debattartiklar

I Barnrättspolitiska gruppen ska det finnas:

 • Någon som vill vara sammankallande

Uppdragsbeskrivning för Barnrättpolitiska gruppen 13/14.

Verksamhetsrevisor

Verksamhetsrevisorernas uppgift är att under verksamhetsåret granska förbundsstyrelsens arbete; se om stadgar och andra styrdokument följs, att styrelsen har bra kontakt med kansli och anställda, att ekonomin prioriteras rimligt samt att följa upp årsmötesbeslut. Som verksamhetsrevisor kommer du att kontinuerligt följa förbundets arbete och delta på minst två styrelsemöten.

En verksamhetsrevisor ska:

 • Ha kunskap om RBUFs stadgar och andra styrdokument
 • Ha ett intresse för demokratifrågor och följa RBUFs utveckling
 • Arbeta aktivt under hela verksamhetsåret

En verksamhetsrevisor får gärna:

 • Ge konstruktiv kritik till Förbundsstyrelsens arbetsprocesser
 • Vara aktiv och följa debatten på sociala medier

Uppdragsbeskrivning för verksamhetrevisorer 13/14.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen är en grupp som leder förbundet när det inte är förbundsårsmöte eller extra förbundsårsmöte. De har ansvar för det förbundet gör. De jobbar för att förbundet ska bli bättre, och ser till att allt som bestäms på förbundsårsmötena görs. Som styrelseledamot kommer du förväntas delta på ca 6 helgmöten, det kommer även vara arbete i mellan dessa möten några timmar i veckan.

Förbundsstyrelse-ledamot ska:

 • Ha tid och engagemang för uppdraget
 • Ha ett gott ledarskap och vara kommunikativ

Förbundsstyrelse-ledamot får gärna:

 • Ha god uppfattning om RBUFs organisation
 • Sträva efter att sitta i förbundsstyrelsen i minst två år
 • Ha ett lokalt engagemang i RBUF
 • Ha erfarenhet från andra organisationer än RBUF
 • Ha kunskap om strategin

I förbundsstyrelsen ska det finnas:

 • Erfarenhet av ekonomi och budget
 • Arbetsledningserfarenhet
 • En geografisk spridning

Uppdragsbeskrivning för förbundsstyrelsen 13/14.

Förbundsordförande

Förbundsordförande leder styrelsens arbete, är föreningens ansikte utåt och har högsta ansvar för föreningen, i och med att det är ordföranden som kallar till möten och därmed är ansvarig för att beslut tas. Som ordförande har du ansvar för styrelsens kontakt med de anställda.

Förbundsordförande ska:

 • Ha tid och engagemang för uppdraget
 • Vara engagerande
 • Vara bra på att lyfta andra
 • Ha erfarenhet av styrelsearbete

Vice Förbundsordförande

Om förbundsordförande dör så har vi en vice också.

Vice Ordförande ska:

 • Ha tid och engagemang för uppdraget
 • Vara bra på att få saker gjorda
 • Vara bra på att lyfta andra
 • Vara bra på att organisera
 • Ha erfarenhet av styrelsearbete

Ersättare i Rädda Barnens Styrelse

Som ersättare arbetar du tillsammans med ordförande som är ordinare och tillsammans är ni RBUFs representanter i styrelsen.

Ersättare i Rädda Barnens Styrelse ska:

 • Ha tid och engagemang för uppdraget
 • Ha erfarenhet av styrelsearbete

Ersättare i Rädda Barnens Styrelse får gärna:

 • Sitta i förbundsstyrelsen eller barnrättspolitiska gruppen
 • Sträva efter att sitta i styrelsen i minst två år
 • Ha erfarenhet av att samarbeta med Rädda Barnen

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att lägga förslag på vilka som ska ingå i de olika grupperna som väljs på årsmötet så som styrelsen och barnrättspolitiskagruppen samt revisorier. Som valberedare kommer du förväntas delta på ca 3-4 helgmöten, det kan även förekomma arbete i mellan dessa möten, du förväntas även delta på nationella och lokala event för att lära känna förbundets medlemmar.

Medlem i Valberedningen ska:

 • Ha tid för uppdraget

Medlem i Valberedningen får gärna:

 • Tycka om att prata med människor
 • Ha koll på rbuf
 • Ha god organisatorisk förmåga

 • Ha tidigare erfarenhet av valberedande
 • Ha tidigare erfarenhet av styrelsearbete

I Valberedningen ska det finnas:

 • Någon som vill vara sammankallande

Uppdragsbeskrivning för valberedningen 13/14. Obs! Den nuvarande valberedningen kommer inte lägga något förslag på ny valberedning, endast sammanställa kandidaturernas presentationer.

Kontakt

Valberedning 2013-14
Theodor Ryan
Jennifer Ek Peter
Jehna Al-Moushahidi
Anna Seldén Andreasson
Matti Kemppainen,

Har du frågor? Hör av dig till oss på valberedningen [at] rbuf.se eller till sammankallande Anna på 0733836690