Klara Nilsson lämnar Rädda Barnens Ungdomsförbund

14 januari, 2014

Klara tillträdde som kanslichef under en turbulent tid i organisationen och har därefter lett organisationen tillsammans med inte mindre än sex förbundsordföranden. Under Klaras drygt fyra år som kanslichef har organisationen stabiliserat sin ekonomi, skapat rutiner och tydlighet i verksamheten, utvecklat sitt samarbete med Rädda Barnen och vidgat sitt engagemang i landet.

– Jag är väldigt stolt över den utveckling och den stabliseringsprocess som vi tillsammans har genomfört under de senaste åren. Det har varit otroligt roligt att få vara en del av denna barnrättskamp, med både stora framgångar och utmaningar, säger Klara.

– Klara har varit klippan i hela organisationen under de senaste åren. Varenda förbundsordförande, och inte minst jag själv, har kunnat arbeta otroligt mycket bättre tack vare hennes stabilitet, klarsynthet, noggrannhet och stora ansvarstagande, säger Sara Thiringer, förbundsordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund. Vi önskar Klara lycka och framgång i hennes framtida åtaganden.

Förändringar på kansliet
I samband med att Klara lämnar tjänsten som kanslichef kommer Rädda Barnens Ungdomsförbunds kanslisammansättning att förändras. Förbundsordföranden Sara Thiringer kommer tills vidare att fungera som personalansvarig. Christian Tengblad, tidigare verksamhetsutvecklare, arbetar from 1 januari som kommunikatör. Hannah Olsson, som praktiserat på förbundskansliet under hösten 2013, är from 1 januari anställd som verksamhetsutvecklare. 27 januari förstärks kansliet med ytterligare en person i form av Isak Gerson. Isak har en bakgrund från bland annat Uppsala studentkår och Kristna Studentrörelsen och kommer att arbeta som administratör på 50%.

För mer information kontakta:
Sara Thiringer, förbundsordförande
070-652 97 28