Läs om FN-kritiken mot Sverige

6 februari, 2015

Eftersom Sverige skrivit på barnkonventionen så finns det en massa saker som politikerna måste leva upp till när det gäller barns rättigheter. När de inte gör det så är det bra att många säger till, både vi som jobbar med barnrätt, men också av barnrättskommittén. Bodil och Mohammed från RBUF var också med när kommittén frågade ut Sverige.

Saker som kommittén tycker är dåliga:

 • Att det inte finns några pengar i budgeten för att införa Barnkonventionen i svensk lag
 • Att det är skillnad mellan olika städer i hur barn behandlas
 • Att barn som rasifieras, särskilt från afrikanska eller afrosvenska familjer, fortsätter diskrimineras
 • Att romska barn diskrimineras av klasskamrater, och att HBTQ-barn mobbas hotas och utsätts för våld
 • Att föräldrar i fängelse inte placeras nära barnen, så att barnen måste resa långt för att hälsa på
 • Att ohälsa beror mycket på hur mycket pengar barnets familj har
 • Att barn med funktionshinder lyssnas på för lite
 • Att asylsökande barn skickas tillbaka till länder där deras frihet eller liv hotas
 • Att flera ensamkommande barn försvinner varje år
 • Att migrantbarn som misshandlats hemma och fått nytt boende riskerar att utvisas tillsammans med föräldrarna
 • Att barn får vapenträning hos Hemvärnet

Saker som kommittén tycker att Sverige ska göra:

 • Undersöka hur barnens bästa påverkas när det gäller satsningar eller nedskärningar 
 • Införa positiv särbehandling för barn i utsatta situationer (till exempel romska barn, HBTQ-barn eller de som lever i migrantfamiljer) 
 • Förbjuda rasistiska organisationer
 • Hitta alternativ till att isolera barn i häkten och arrester
 • Förbjuda ”bältning”, där man spännar fast barn i psykvården
 • Gå till grunderna med våld och övergrepp inom familjer
 • Dagersättning till asylsökande, som inte höjts sedan 1994, bör höjas 
 • Inga barn ska vräkas

Här finns hela rapporten (om du vill läsa den själv)