Läs talet från demonstrationen mot misshandeln i Malmö

11 februari, 2015

I Sverige, 2015, kan ett barn misshandlas av en ordningsvakt och det är inte självklart att tillsätta en utredning. En pojke får sitt huvud dunkat mot stengolvet för att ha plankat, och det är inte självklart att tillsätta en utredning. Man hade hoppats att vi kommit från ett så kränkande och rättsosäkert läge för barn. Men det har vi inte. Man hade också kunnat hoppas att barnkonventionen skulle vara genomförd, skulle följas, i Sverige år 2015. Men så är det inte.

Ni kan alla händelsen, antagligen i detalj. Men vad som intresserar mig särskilt är att när vd:n vid Svensk Bevakning får frågan om de har några speciella rutiner för att bemöta barn och unga, svarar han: “Nej, inte formellt.” Inte “formellt”?! Det är 2015, Sverige har lovat att följa barnkonventionen, men ändå har man inga formella rutiner för hur ordningsvakter ska bemöta barn. Kanske än mindre gällande barn som kommit hit som flyktingar och ännu inte kan språket.

Jag undrar: Hur hjälper eventuella “informella rutiner” en nioåring, i läget där han är inte kan språket, i läget där en tre gånger så tung man sitter på honom, nästan kvävar honom, och dunkar hans huvud i marken? Det är pinsamt och fruktansvärt. Dessa “informella rutiner” gör att ett barn kan misshandlas av en ordningsvakt i Sverige 2015.

Det här är heller ingen enskild händelse. Bland annat för att polis och ordningsvakt, som tidigare talare sagt, påverkas och leds av rasistiska strukturer. Men också vad gäller just behandlingen av barn. För några år sedan fick en 12-årig pojke handfängsel av två ordningsvakter som behandlade honom allmänt vårdslöst. Då konstateras att vakterna inte gjort “något fel”, det finns nämligen ingen lägsta ålder för att sätta handfängsel.

Och det gör det så tydligt, så obehagligt tydligt, att barnkonventionen inte följs, att den inte ens blir påtänkt när rutiner och formella riktlinjer och tillvägagångssätt upprättas. I så fall skulle sånt här inte kunna hända. Barn har särskilda rättigheter, det slår konventionen fast. De ska garanteras skydd och trygghet, inflytande och utveckling. Den finns för att garantera alla barn ett tryggt, säkert och respektfullt bemötande. Ingen kan kalla det som hänt för varken tryggt, säkert eller respektfullt.

Därför måste Barnkonventionen bli lag, därför måste den här händelsen utredas, därför måste vakterna stängas av, därför måste alla ordningsvakter och all polis utbildas i barnkonventionen! Men som sagt, det är inte en enskild händelse. Det finns ett generellt problem inom de här yrkesgrupperna med rasism, och dålig kunskap om barns rättigheter.

Även om vi såklart kräver en utredning så räcker det inte, hela polisen och ordningsvakterna måste förändra sin interna kultur. Nu har vi en ny regering. En regering vars partier har fördömt projektet REVA, fördömt romregistret, fördömt alla dessa kränkande felsteg som polis eller ordningsvakter gjort. Nu har de chansen att inte bara snacka, utan göra något.

  • Vi kräver en oberoende utredning
  • Vi kräver bättre utbildning av polis och ordningsvakter, med utgångspunkt i mänskliga rättigheter
  • Vi kräver att barns rättigheter respekteras
  • Och vi kräver att regeringen SER, LYSSNAR och AGERAR