Ny app ökar ungas delaktighet

15 oktober, 2013

Ungas inflytande är en gemensam prioriterad fråga för; Rädda Barnen, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Haninge ungdomsråd och Haninge kommun. Styrgruppen består av 7 representanter från de fyra parterna där unga sitter i majoritet. De fyra parterna styr tillsammans det treåriga projektet i riktning mot en ökad delaktighet och ett ökat inflytande för Haninges unga invånare.

Projektet tar under första året fram en app i dialog med ungdomar i Haninge. Appen ska både vara ett verktyg för att nå ut till ungdomarna i kommunen och ett påverkansverktyg för att ungdomarna ska kunna göra sin röst hörd. Appen är en idé som kommer från Haninge Ungdomsråd.

Utöver appen kommer även projektet anordna fysiska träffar. Temat på träffarna bestäms utav ungdomar, politiker eller tjänstemän. Detta för att främja en dialog och skapa arenor för reellt inflytande. Det har redan varit två fysiska träffar där unga får säga sin mening i viktiga frågor. Det ena var i trygghetsfrågor i samarbete med Haninge Ungdomsråd och det andra om Haninges idrottssatsning, i samarbete med Kultur och fritidsförvaltningen i Haninge. Projektet har även skapat ett samarbete med förskolor i Haninge för att involvera de yngsta barnen i projektet.

Projektledare Rebecka Wigsén
rebecka.wigsen@haninge.se