Nya på kansliet

8 september, 2014

Carolina
Jag heter Carolina och kommer att praktisera på förbundskansliet under höstterminen 2014. Jag är 25 år fyllda och har precis tagit min kandidat i internationella relationer. Vid sidan av min utbildning har jag bl.a. jobbat på en förskola och varit engagerad inom Röda Korsets mötesplats för papperslösa.
Mina uppgifter på kansliet kommer framför allt att vara kopplade till det arbete som verksamhetsutvecklare Hannah är huvudansvarig för, nämligen att stödja lokgrupperna och dess medlemmar samt ha hand om utbildningar inom exempelvis normkritik, antirasism och mänskliga rättigheter. Jag kommer även att vara aktiv inom Barnrättsklubben och medverka på förbundsårsmötet i Stenungssund i slutet av september. Jag hoppas att vi ses där och det vore jättekul om ni kom fram och hälsade!

Dejan
Jag heter Dejan, är 24 år och internationell praktikant från Serbien. Jag kommer att vara på förbundskansliet fram till juli 2015. Mina arbetsuppgifter är bl.a. att jobba med RBUFs nystartade globala nätverk och försöka att stärka samarbetet mellan ungdomsorganisationerna inom Rädda Barnen i Norden. Jag kommer även att ha till uppgift att försöka samordna RBUF med andra liknande ungdomsoganisationer på den globala arenan och inspirera dessa till att kämpa för barns rättigheter. I år kommer RBUF att vara delaktiga i en internationell plattform där olika aktivister, grupper och organisationer från bl.a. Bolivia, Indien och Tyskland kommer att delta. Jag ser fram emot att få vara med i skapandet av det nya globala nätverket och att kunna öka känslan av samhörighet mellan de internationella organisationerna.