Om oss

Rädda Barnens Ungdomsförbund är ett förbund där alla upp till och med 25 år kan vara medlemmar. Vi är ett queerfeministiskt och antirasistiskt förbund av barn och unga för barn, med verksamhet som bygger på frivilligt engagemang. Vi är ett religiöst och partipolitiskt obundet förbund, som kämpar för att ge barn makt och för att Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, ska efterlevas och respekteras.

Vi är ett politiskt förbund som anser att man måste se barn som en viktig del av samhället. Barn är kompetenta och unika individer som själva kan förändra sin situation, men det krävs förutsättningar i form av möjligheter och kunskap om sina egna rättigheter. Barn har förmågan, men det är de vuxnas ansvar att förutsättningarna finns.

Vi kämpar för att barns tankar, åsikter och erfarenheter ska tas på allvar i alla lägen.

Vi är inte framtiden,
vi är nu!

 

 

Stötta gärna RBUF genom att swisha oss!

123 230 04 99

Emoji pengar som flyger iväg