Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är en grupp förtroendevalda som leder Rädda Barnens Ungdomsförbund. Styrelsen leds av en förbundsordförande. Förbundsstyrelsen väljs av barnrättskongressen. Om du vill skicka ett mail till hela styrelsen kan du maila fs@rbuf.se. 🏆

📃 Om du vill ha protokoll från förbundsstyrelsens möten kan du kontakta Kansliet.

Porträtt av Hanna

Förbundsordförande

Hanna Thessén

hanna(a)rbuf.se

Jag heter Hanna och är 20 år, bor i Eskilstuna.

Jag tror att min nyfikenhet och strävan efter att utvecklas kommer att pusha förbundsstyrelsen och organisationen mot en positiv riktning. Mina 5 år i RBUF kommer bidra till ett viktigt perspektiv, som kommer ge oss som organisation möjlighet att fatta så bra beslut som möjligt för vår framtid. Jag kommer även kunna bidra med min utgångspunkt att alla ska känna sig trygga och sedda, det kommer göra så att vi behåller och fortsätter jobba på det trygga rummet som RBUF är.

Jag kommer under året fokusera på att möjliggöra för ett så bra styrelsearbete som möjligt, så att vi kan ta bra beslut och leverera det arbete som förväntas av oss. Tillsammans med styrelsen ska vi bland annat utveckla tillgängligheten, kommunikationen och medlemsvården i RBUF.

En fun fact om mig är att jag är bäst på att fuldansa! Enligt mig själv i alla fall...

Porträtt av Eli

Vice förbundsordförande

Eli Båvner Lorentzi

eli(a)rbuf.se

Jag heter Eli Båvner Lorentzi, är 20 år gammal och har nu fått ansvaret som vice ordförande i RBUF.

Jag har varit med i förbundet sedan 2013, sju år alltså, och brinner lika mycket för frågorna idag som jag gjorde när jag gick med. Mina hjärtefrågor är sänkt rösträttsålder, hbtqi-personer rättigheter och klimatfrågan.

Jag tror mitt långa engagemang inom olika rörelser, kunskap om hur just RBUF arbetar samt vilka brister som finns inom förbundet kommer hjälpa mig utföra mitt uppdrag som vice ordförande. Jag kommer arbeta speciellt med att utvärdera förbundets 5-åriga strategi och arbeta med styrelsens sammanhållning.

Porträtt av Warda

Ledamot

Warda Abdalla

Warda Abdalla R. heter jag. Jag är en 18-årig bokmal från Stockholm. Jag sitter som ledamot i RBUF. Till RBUF:s förbundsstyrelse bidrar jag kreativa ideer och ett glatt humör. Jag har sen tidigare jobbat i föreningslivet, bland annat med ungdomar och hoppas att med dessa kunskaper kunna fortsätta vidare här i RBUF.

I år kommer jag fokusera mycket med att värva nya medlemmar. Kanske är det just du jag värvar in! Jag kommer även jobba med medlemsvård för våra nuvarande medlemmar. Dessutom arbetar jag i kommunikationsgruppen som har i syfte att på ett så effektivt sätt förbättra vår kommunikation med er alla.

Fun fact: Jag har en besatthet av linschips. Jag tycker de är asgoda och drömmer om att få bygga min egna linschipsfabrik.

Porträtt av Kamala

Ledamot

Kamala Khatri

Jag heter Kamala Khatri, jag är 16 år och bor i Sundsvall.

Jag sitter just nu i styrelsens tillgänglighetsgrupp och kommunikationsgruppen. Jag kommer att fokusera på både arbetsgrupperna, jag ska göra mitt bästa och vara effektivt. Jag ska försöka få så många att bli medlem och visa att vi tillsammans kan bli bra barnrättskämpar. För att våra röster är viktiga att bli hörda, tillsammans kan vi göra skillnad.

Att sitta i styrelsen är något nytt för mig så det ska bli kul att få lära känna organisationen. Fun fact om mig själv är att jag är väldigt social som person och spontan, sen att jag säger alltid till vad jag tycker och tänker!

Porträtt av Elias

Ledamot

Elias Artur Fjellander

elias(a)rbuf.se

Jag heter Elias Artur Fjellander, jag är 16 år och kommer från Uppsala.

Jag kommer till styrelsen med en mandatperiods erfarenheter av vår styrelse likväl som från flera andra rikstäckande organisationers styrelser. Jag kommer med sakkunskap, energi och driv för mina - och alla andra barns - rättigheter.

I år kommer jag fokusera särskilt på att stärka vår externa kommunikation och på att utvärdera vår femåriga strategi.

Porträtt av Rosa

Ledamot

Rosa Sengonzi

Rosa Sengonzi, 17 år från Karlskoga

Jag kommer kunna bidra med perspektiv och nya infallsvinklar till rbuf samt god energi. Jag tänker fokusera på att lära känna organisationen och bli en ännu vassare barnrättskämpe! Mitt engagemang kommer främst att vara hos medlemsgruppen och tillgänglighetsgruppen. En fun fact om mig är att jag är älskar att skriva när jag har tid, främst dikter och poesi.