Historia

Bakgrund till bildandet

Frågan om hur unga medlemmar inom Rädda Barnen på bästa sätt skulle kunna organiseras sig diskuterades under lång tid inom Rädda Barnen. Förslag om att bilda ett ungdomsförbund lades fram ett flertal gånger, men röstades inte igenom. På Rädda Barnens riksmöte år 2000 gjordes en satsning på unga inom Rädda Barnen och beslut togs då om att Rädda Barnen skulle arbeta för att integrera ungdomar bland de vuxna i lokalföreningarna, att unga och vuxna skulle jobba tillsammans. Ungdomshandläggare anställdes för att stödja lokalföreningarna och ungdomarna, samt för att starta nationella projekt som ungdomar skulle kunna engagera sig i.

Men många ungdomar ville organisera sig på egen hand utan vuxna. Så ungdomarna bildade lokalgrupper. Varje år anordnades då ungdomsmöten dit alla aktiva ungdomsmedlemmar inom Rädda Barnen blev inbjudna för att diskutera hur de ville att verksamheten skulle se ut. På ungdomsmötet valdes representanter till ett ungdomsråd, vilket skulle ge förslag till riksstyrelsen. Det fungerade dock aldrig i praktiken eftersom ungdomarna inte hade någon riktig makt, den makten satt de vuxna på.

Frågan om att bilda ett ungdomsförbund diskuterades på ungdomsmötena och slutsatsen blev att det vore den bästa lösningen. Till riksmötet 2002 lade sedan Rädda Barnens riksstyrelse fram förslaget att det skulle startas en process för att upprätta en ungdomsorganisation inom Rädda Barnen.

Förslaget gick igenom utan några protester. De ungdomar som medverkade under riksmötet talade för förslaget och var mycket nöjda när det beslutades om att starta ett ungdomsförbund. Efter beslutet anordnades ett vanligt ungdomsmöte på hösten. En arbetsgrupp valdes för att börja arbetet med bildandet av Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Bildandet

Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades sedan på det konstituerande förbundsårsmötet den 12-14 september 2003. Då bestämdes det att Ungdomsförbundet skulle arbeta mot målet att varje barn, både i Sverige och internationellt, ska få rätten att växa upp som fria, friska och självständiga individer utan att barnets människovärde kränks. Dessutom bestämdes att Barnkonventionen är grundläggande för Rädda Barnens Ungdomsförbunds arbete och att verksamheten är inriktad på att förbättra villkoren för alla barn genom att engagera unga i arbetet.