Övriga Förtroendevalda

Verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisorerna väljs av barnrättskongressen varje år, och ska vara medlemmarnas ögon och öron för att se så att styrelsen gör vad de har i uppdrag att göra. Det kallas för att de granskar verksamheten.

Verksamhetsrevisorer fram till Barnrättskongressen 2021 är: Doline Niyomufasha och William Khalil.

Valberedning

För att göra det enklare för medlemmarna finns en valberedning som har i uppdrag att granska vad förbundet är i behov av, intervjua alla kandidater till de olika uppdragen och sedan ge ett förslag till förbundsstyrelse, verksamhetsrevisorer och auktoriserad revisor. Ett förslag på valberedning kommer ta fram av valberedningskommittén på årsmötet. Vi kommer ta fram ett förslag som kommer ta hänsyn till olika saker som ålder, kön, geografisk spridning och olika erfarenheter. Vårt mål är att förslaget speglar förbundet och medlemmarna samt samhället i stort.

Valberedningen fram till Barnrättskongressen 2021 är: Embla Ögren, Hedvig Höjer, Melodi Ghalaei, Ritaj Al-Rammahi och Quinn Englund.

Auktoriserad revisor

Den auktoriserade revisorn granskar förbundets räkenskaper och förvaltning och avger en revisionsberättelse till förbundsårsmötet.

Auktoriserad revisor fram till Barnrättskongressen 2021 är: Tomas Berg, Focus Revision.