Samarbeten

 

Såklart är vår närmsta samarbetspartner Rädda Barnen – alltså vår moderorganisation. Med dem har vi tecknat en överenskommelse med en gemensam vision, och ett samverkansavtal om vad vi ska göra tillsammans och var för sig. Vår vision är:

Vi är en arena för barn, unga och vuxna som arbetar för en värld där alla barns rättigheter tillgodoses. Tillsammans skapar vi Sveriges största barnrättsrörelse. Vårt samarbete är stärkande till sin form, inkluderande och transparent. Samarbetet leder till långsiktiga förbättringar för barn och unga, i Sverige och i världen.

 

 

Vi samarbetar med Röda Korsets Ungdomsförbund för att säkerställa att fler barn och unga som söker skydd i Sverige ska få det.

 

Vi deltar på Youth 2020 konferenser och arbetar tillsammans för att stärka barn och unga som vill engagera sig för att förändra samhället. Vårt påverkansarbete stöds av Youth 2020. Youth 2020 är en rörelse av barnrättskämpar, demokratiaktivister och unga ledare som arbetar för att säkerställa ungas plats i demokratin och därmed minska det demokratiska underskottet för unga.

 

Vi finns med på engagemangsguiden Non-Silence Generations hemsida. Stiftelsen Fryshuset och Raoul Wallenberg Academy har sökt och fått pengar från Svenska Postkodlotteriet för att genomföra projektet Non-Silence Generation. Projektet handlar om att slussa ungdomar med driv till organisationer där de kan engagera sig, och där finns RBUF med som en förening. Besök guiden HÄR!

 

Vi bidrar med erfarenhet och kunskap till projektet Allierad. Organisationen Makeequal har sökt och fått pengar från Arvsfonden för att genomföra det treåriga projektet Allierad. RBUF är en av Makeequals samarbetsorganisationer i projektet och har en plats i projektets referensgrupp.  Projektet handlar om att ta fram metoder för den som vill alliera sig i någon annans kamp men inte vet hur. RBUF bidrar med kompetens för att se till så att personer som inte själva utsätts för diskriminering kan engagera sig för jämlikhet på bästa sätt. Läs mer HÄR!

 

Bestämma trots ålders logga. BESTÄMMA TROTS ÅLDER står i turkost med ett orange streck över och ett under.

Vi var med och testade och tänkte i ett projekt som heter Bestämma trots ålder. Det handlade om hur barn kan vara med och bestämma på årsmöten på ett bättre sätt, med hjälp av att göra saker på ett enklare sätt. HÄR finns mer information och alla beskrivningar på hur du kan göra årsmötet och demokratin i föreningen bättre!