Styrdokument

Våra styrdokument är våra regler, de dokument vi tittar på när vi vill ha vägledning i olika frågor. Hitta de dokument du vill ladda ner här. ?

Stadgar 2023

Våra stadgar, eller regler, för Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Filosofi 2022

Vår filosofi. Den visar vad vi tror på och vad vi vill uppnå.

Politiskt tema 2023 

Vårt politiska tema, som bestämmer vilka frågor vi ska fokusera på under 2023.

Verksamhetsplan 2019

Vår verksamhetsplan för 2019, som beskriver vad vi ska uppnå under året.

Strategi 2022-2027

Vår 5-åriga strategi, som säger hur vi ska arbeta och utvecklas samt vilken organisation vi vill vara om 5 år.

Policy 

Vårt policydokument. Det beskriver hur vi ställer oss i praktiska frågor som påverkar vår verksamhet.

Politisk plattform

Vår politiska plattform, som säger vad RBUF tycker i massor av olika politiska frågor.

RBUF GRAFISK MANUAL 

Vår grafiska manual, alltså till exempel hur vi använder vår logga och vårt namn.

Integritetspolicy RBUF

Vår integritetspolicy, alltså hur vi behandlar dina personuppgifter.