Styrdokument

Våra styrdokument är våra regler, de dokument vi tittar på när vi vill ha vägledning i olika frågor. Hitta de dokument du vill ladda ner här. 📝

Stadgar 2018

Våra stadgar, eller regler, för Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Filosofi 

Vår filosofi. Den visar vad vi tror på och vad vi vill uppnå.

Politiskt tema 2019 

Vårt politiska tema, som bestämmer vilka frågor vi ska fokusera på under 2019.

Verksamhetsplan 2019

Vår verksamhetsplan för 2019, som beskriver vad vi ska uppnå under året.

Strategi 2018-2022

Vår 5-åriga strategi, som säger hur vi ska arbeta och utvecklas samt vilken organisation vi vill vara om 5 år.

Policy 2019

Vårt policydokument. Det beskriver hur vi ställer oss i praktiska frågor som påverkar vår verksamhet.

Politisk Platform 2019

Vår politska plattform, som säger vad RBUF tycker i massor av olika politiska frågor.

RBUF GRAFISK MANUAL 2012

Vår grafiska manual, alltså till exempel hur vi använder vår logga och vårt namn.

Integritetspolicy RBUF

Vår integritetspolicy, alltså hur vi behandlar dina personuppgifter.