Tryggare tillsammans

Tryggare tillsammans är Rädda Barnens verktyg för att jobba med att alla barn i verksamheten är trygga, säkra och inte diskrimineras eller kränks. Detta jobbar Rädda Barnen med i hela världen och på engelska heter arbetet Child Safeguarding. Rädda Barnens Ungdomsförbund är en del av Rädda Barnen-rörelsen både i Sverige och internationellt, och därför jobbar vi också med detta.

 

Om du råkar ut för en situation i RBUF där du känner dig dåligt behandlad, otrygg, utsatt för psykiska eller fysiska övergrepp eller att någon kränkt dina rättigheter vill vi få veta det för att kunna göra något åt problemet. Mejla i så fall dejan.bojanic(a)rbuf.se eller direkt till childsafeguarding(a)rb.se. Du kan också fylla i formuläret här nedanför om du vill vara anonym.

  (Du behöver bara fylla i ditt namn om du vill)

  (Du behöver bara fylla i din epost om du vill att vi ska kontakta dig för att ta situationen vidare.)

  (Här skriver du om det du varit med om eller som du hört att någon annan har varit med om i RBUF:s verksamhet.)

   

   

  RBUF Tryggare tillsammans

  Så här tänker RBUF om Tryggare tillsammans

  Policy Tryggare tillsammans

  Läs Rädda Barnens policy för Tryggare tillsammans här.