Praktisera i Oslo med uppstarten av våra internationella samarbeten

17 juni, 2015

Vill du jobba för barns rättigheter internationellt, med plats på kontoret hos norska Press (Rädda Barnens Ungdomsförbund i Norge)?

Nu söker vi en EVS-volontär för att arbeta som internationell koordinator för ungdomsrörelsen inom Save the Children (Youth Forum). Arbetsplatsen är i Oslo på Press (RBUF i Norge). Som EVS-volontär ordnar organisationen ditt boende, din resa dit och hem och ditt kollektivtrafikkort. Utöver det får du pengar för mat och lite fickpengar. Volontärperioden är 11 månader, från och med någon gång mellan augusti och oktober 2015.

Ansökan
Maila CV och personligt brev till sara(a)rbuf.se senast 30 juni. Ange när du vill/kan börja praktiken.

 

Allmän beskrivning
EVS står för European Voluntary Service och det görs via Europa-programmet Erasmus+. Rädda Barnens Ungdomsförbund kommer att söka medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att kunna ta emot en EVS, och söker därför en person till detta spännande och utvecklande uppdrag. Titeln på din tjänst kommer att vara Internationell koordinator och tjänsten bör ses som en praktik, som är betald till viss del.

Arbetsledning sker av Nordic Cooperation, samarbetsnätverket för nordiska RBUF-organisationer, via RBUF:s förbundsordförande eller verksamhetschef.

Syftet med arbetet
Syftet med tjänsten är att främja samarbete mellan de olika nordiska RBUF-organisationerna samt stärka det nybildade internationella ungdomsnätverket inom Rädda Barnen-rörelsen.

Varför borde du söka?
Om du är intresserad av barns rättigheter, globala frågor och aktivism är det här helt rätt för dig. Som EVS får du chansen att utveckla våra internationella samarbeten, träffa barnrättsaktivister från hela världen, delta i spännande diskussioner om den globala barnrättsrörelsen samt möjligheten att utveckla eller testa dina praktiska färdigheter vad gäller arrangemang, samordning, kommunikation, finansiering och projektledning.

Arbetsuppgifter
Nordic Cooperation

 • Kalla till möten

 • Boka resor, lokaler och mat till möten

 • Förbereda dagordning och innehåll för möten

 • Planera och genomföra studiebesök

 • Samordna besök mellan de olika länderna

Press arbete i Norge

 • Hjälpa till vid större medlemsengagemang som medlemsutbildningar och -helger

 • Delta i personalaktiviteter

 • Sprida kunskap om Press internationella samarbeten till aktiva medlemmar

Child and Youth Forum

 • Söka medel via projektansökningar och annan extern finansiering för Child and Youth Forum 2016

 • Planera, genomföra och utvärdera Child and Youth Forum 2016, inklusive planering av innehåll, spridning av information, bokning av resor och möteslokaler, kontakt med Save the Children Associations, m.m.

The child and youth network

 • Hålla kontakt med alla i nätverket

 • Samordna möten för nätverkets verkställande utskott

 • Sprida information om viktiga arrangemang inom Save the Children

 • Sammaställa och vidarebefordra inspel från nätverket till Save the Childrens arbete

Krav

 • Mycket bra på engelska i både tal och skrift

Meriter

 • Tidigare erfarenhet av att söka och få projektmedel för verksamheter

 • Bra kunskaper i ett tredje språk förutom engelska och norska/svenska

 • Tidigare erfarenhet av internationella arrangemang och/eller samarbeten

 • Engegamang inom RBUF, eller annan barn- och ungdomsorganisation

Praktisk information
Press hittar ett boende till dig i eller i närheten av Stockholms kommun. Varje månad får du ungefär 7500 kronor för att betala mat, hyra och andra levnadskostnader. RBUF betalar utöver detta ett svenskt telefonabbonemang samt kollektivtrafikkort. Vi betalar också 2000 kr för fysisk aktivitet/friskvård, t.ex. fotbollsträningar, gymkort, simkort eller massage. Det finns också möjlighet att gå någon kul kurs på fritiden eller lära dig svenska genom formella studier. RBUF betalar också din resa till och från Sverige vid start och slut på praktiken.