Pressmeddelande: Bojkotta Skolvalet

7 april, 2014
Inte alla får var med i supervalåret 2014. Istället för demokrati får eleverna på högstadier och gymnasier runt om i landet nöja sig med ett låtsasval, skolvalet. Istället för att rösta fram kandidater så stannar det vid en röst i en låda, många gånger påtvingat, ofta utan debatter, partibesök eller andra förberedelser och helt utan verkligt inflytande. Rädda Barnens Ungdomsförbund lanserar därför en kampanj med uppmaningen att bojkotta skolvalet helt.

– Skolvalet är ett låtsasval, som får oss att tro att barn och unga måste lära sig demokrati istället för att få delta i den, säger Sara Thiringer förbundsordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund. Vi uppmanar därför Sveriges elever att bojkotta skolvalet och kräva verkligt inflytande över samhället.

Under senare år har det diskuterats både i barnrättsrörelsen och i samhället i övirgt om hur barn och ungdomar kan få demokratiska rättigheter. Sänkt rösträttsålder och ombudsröstning är två. Det förstnämnda har redan införts eller prövats i flera länder. Principen är att den som berörs av ett beslut också ska ha rätt att delta i beslutet. Rädda Barnens Ungdomsförbund vill i ett första steg sänka rösträttsåldern till  16 år.

– För två miljoner som är under 18 finns inget demokratiskt inflytande, säger Sara Thiringer. Om elever ska rösta så ska det vara på riktigt!

Bojkottkampanjen syftar till att få fler att tänka till över vilka förutsättningar som finns för medborgare vid ett val, enbart beroende på ålder. Elever kan enkelt engagera sig i kampanjen genom att sprida den på sin skola och på nätet.

Kontakt: Sara Thiringer, förbundsordförande 070-6529728 sara@rbuf.se
Mer information finns på http://bojkottaskolvalet.se/