Rädda Barnens Ungdomsförbund demonstrerade mot Billströms flyktingpolitik!

27 september, 2012

Rädda Barnens Ungdomsförbunds ordförande Sara Thiringer var på plats och talade kring hur utvisningarna av flyktingbarnen kan ses som ett brott mot barnkonventionen:

Rädda Barnens Ungdomsförbunds vision vilar på barnkonventionen. En vision om en värld där barns rättigheter tillgodoses. Där barn får trygghet och säkerhet. Inflytande över sitt liv. Där inget barn diskrimineras och där liv, utveckling och barnets bästa alltid står i centrum när vi stiftar, implementerar och efterföljer lagar.

Det här borde också vara Sveriges vision. Det borde dessutom vara Sveriges verklighet, eftersom vi har skrivit under, åtagit oss att följa, barnkonventionen. Ändå händer de här sakerna. Av någon anledning har vi börjat sätta regelverk som inte fungerar och som skadar barn, framför barnkonventionen.

Hur kan vi påstå att det vi gör just nu, utvisar barn till Italien och Malta, splittrar barn från deras nya vänner och sociala liv, splittrar barn från de enda föräldrar de känner till, splittrar familjer som håller på att bygga upp ett nytt liv, hur kan vi påstå att det här är att sätta barnets bästa i främsta rummet? Det är en skam att Sverige gör såhär.”

Och det är viktigt för alla oss som är engagerade i de här frågorna att samla oss. All kraft vi har lagt på de enskilda fallen, måste vi nu lägga på Sveriges beslutsfattare. Vi måste kräva förändring, vi måste göra barnkonventionen till lag, vi måste kräva att vi slutar utvisa till t.ex. Italien, att vi undantar barn från Dublinförordningen, att vi ser över möjligheterna för familjer att undantas också, om det kan förhindra splittring, och om det innebär att barns bästa sätts i främsta rummet. Vi får inte låta EU:s regelverk göra oss till ett land som inte respekterar barns rättigheter. Vi måste istället våga visa vägen.

(Hela Saras tal kan du lyssna på här: http://bambuser.com/v/3011671)

Precis som Sara lyfte i sitt tal så skulle flyktingbarnens rättigheter stärkas om barnkonventionen blir svensk lag, ett krav som Rädda Barnens Ungdomsförbund länge drivit och kommer att fortsätta kämpa för!