Rädda Barnens Ungdomsförbund demonstrerar mot slavhandel

30 november, 2017

Slavhandel, människohandel och trafficking är idag globala utmaningar som kräver globala lösningar. Rädda Barnens Ungdomsförbunds styrelse demonstrerade i helgen mot slavhandeln som har uppmärksammats av afrosvenska och antirasistiska rörelser.

Under helgen hölls demonstrationer och manifestationer på många platser i Sverige mot den uppmärksammade slavhandeln. Slavhandel är ingenting som har uppkommit den senaste veckan, men viktiga afrosvenska och antirasistiska rörelser i Sverige har uppmärksammat frågan och satt medias blickar på situationen, framförallt den i Libyen. Samtidigt som Sveriges och EU:s inhumana migrationspolitik bygger allt högre murar, står medmänniskor på andra sidan murarna och riskerar att säljas till högstbjudande.

Slavhandel, människohandel och trafficking är globala problem som kräver globala lösningar. Sveriges regering och riksdag har ett stort ansvar för detta. Sveriges regering har i sin regeringsförklaring presenterat sig som en feministisk regering. Det betyder att ansvaret för en feministisk utrikespolitik, feministisk säkerhetspolitik och en feministisk migrationspolitik ligger på Stefan Löfvens bord. Hittills har Löfven som regeringschef inte gjort tillräckligt för att stoppa denna utveckling. Sverige har en viktig i roll i internationell säkerhetspolitik. Vi har en skyldighet att genom vår representation i FNs säkerhetsråd, påverka världssamfundets insatser kring människohandel.

FN:s konvention om barnets rättigheter ger i artikel 7 barn rätt till en identitet. I artikel 6 fastställs att barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling och artikel 35 skyddas barn mot att säljas eller köpas.

“Människohandel är inte en fråga som inte berör oss. Som feminister, antirasister och barnsrättkämpar har vi ett stort ansvar att ta ställning mot dessa människorättsbrott” säger Saido Omar, 20 år, förbundsstyrelseledamot i Rädda Barnens Ungdomsförbund

Saido Omar, förbundsstyrelseledamot Rädda Barnens Ungdomsförbund

Rädda Barnens Ungdomsförbund är ett queerfeministiskt och antirasistiskt ungdomsförbund. Vi verkar för att FNs konvention om barnets rättigheter ska efterlevas och respekteras i Sverige och världen.

 

Kontaktuppgifter presskontakt

Jorge Londoño, förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund
+46 76 012 97 28, jorge@rbuf.se