Rädda Barnens Ungdomsförbund håller förbundsårsmöte i Stenungsund

24 september, 2014

Ett viktigt inslag är att deltagarna bestämmer verksamhetsriktningen för förbundet. Det har förberetts två förslag att ta ställning till. Det ena förslaget handlar om punkt 31 i FN:s barnkonvention – Barns rätt till lek, vila och fritid.

– Lek, vila och fritid betyder bland annat att arbeta för meningsfulla och kostnadsfria fritidsaktiviteter, säger Sara Thiringer, som valberedningen föreslagit ska väljas om till förbundsordförande.

Barns rätt till fritid hotas av barnfattigdomen och 8% kan inte gå på fritidsaktiviteter på grund av familjens ekonomi, enligt undersökningen Ung Röst.

Det andra förslaget handlar om barns rätt att få bo i Sverige. En ny rörelse har dragit fram i Sverige som försöker stoppa utvisningar. Det handlar om vänner, klasskompisar och familj till barn och ungdomar som fått avslag på sina asylansökningar. RBUF vill stödja protesterna och förändra systemet.

– Det är hög tid att barnets egna asylskäl lyssnas på. Hittillsså har det bara varit de vuxna som fått sina skäl prövade, säger Sara Thiringer.

När asylsökande barn kommer hit tillsammans med sina föräldrar prövas inte deras egna anledningar till asyl, Rädda Barnens Ungdomsförbund anser att man bör pröva barnens egna anledningar. Barn är inte ett bihang till sina föräldrar utan bör ses som egna individer, med egna skäl till asyl.

Medlemmar från hela landet kommer under helgen att samlas på Stenungsund för att bestämma om Rädda Barnens Ungdomsförbund. Förbundsårsmötet är den viktigaste och största träffen för medlemmar under året. Det är då beslut fattas om vilka verksamheter och aktiviteter som ska genomföras under året. Förutom det så väljs också förbundsordförande och styrelsen men också vilka politiska åsikter förbundet ska ha.