Rädda Barnens Ungdomsförbund motverkar åldersmaktsordningen

10 september, 2012

– Av någon anledningen är diskriminering på grund av ålder helt okej, säger nyvalda förbundsordförande Sara Thiringer. Men vi unga är inte framtiden, vi är nu, och precis som andra minoriteter måste vi också bli inkluderade i den demokratiska processen på riktigt. Vi vill inte ha skolval, vi vill ha lägre rösträttsålder.

Sedan förbundet grundades 2003 har RBUF tagit striden för barn och ungas rätt till demokrati och inflytande i ett samhälle där vi ignoreras. Men det är svårt, när nuvarande myndigheter och politiska institutioner inte alls tillkännager våra rättigheter. Artikel 12 i barnkonventionen är tydlig: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör hen.

– Vi vill att regering, kommuner och landsting börjar ta unga på allvar och ser de strukturer som förtrycker oss. Åldersmaktsordning får inte vara osynlig i ett samhälle där besluten rör barn och unga.

Mer information:
Sara Thiringer, Förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund
073-718 50 75
sara@rbuf.se
www.rbuf.se