Våra 10 krav till regeringen


Call it what it is
1. Ge barnmisshandel status som ett folkhälsoproblem.

Inför lagar som skyddar barn från våld
2. Inför misshandel av barn som en egen brottsrubricering.
3. Gör alla former av våld mot barn straffbart, även psykiskt våld och
försummelse.
4. Klassificera våld mellan vuxna familjemedlemmar som sker framför barn som
psykiskt våld .
5. Lagstifta att barn ska bli hörda av polis inom två veckor från att dom misstänks
vara utsatta för brott.

Myndigheter måste agera rätt och snabbt
6. Ge polis, åklagare, domare och försvarsadvokater utbildning i barnpsykologi,
kommunikation med barn och Barnkonventionen
7. Polis och åklagare måste börja följa lagen om att utredningar som rör brott mot
barn får ta som längst tre månader
8. Öka det förebyggande arbetet mot våld

Alla barn har rätt till likvärdigt skydd
9. Alla barn ska ha tillgång till ett Barnahus av god kvalité
10. Inför tydliga nationella kvalitetskrav för Barnahus

 

Tycker du att våra krav är bra? Bli medlem gratis och delta i vår kampanj

🛑🤜💥👶‼️#rbufstoppar