RBUF är i Genève! 🇨🇭

8 februari, 2018

Rädda Barnens Ungdomsförbund jobbar med barns rättigheter på väldigt många olika sätt. Ett ut av sätten är att vi jobbar för att se till att FNs konvention om barnets rättigheter, den som oftast brukar kallas för Barnkonventionen ska följas och respekteras av samhället och de som bestämmer i samhället.

Hann Thessén sitter i RBUFs förbundsstyrelse och i arbetsgruppen som rapporterar till FN.

Barnkonventionen är ett dokument som ger barn massvis med rättigheter. Den beskriver till exempel att alla barn har rätt till ett namn, en identitet, en bra skolgång, rätt till sjukvård och rätt till föräldrar. Barnkonventionen ratificerades av Sveriges riksdag 1990. Sedan dess gäller den i Sverige. Den gäller för alla barn i Sverige, oavsett om barnen har svenskt medborgarskap eller inte.

För att se till att barnkonventionen följs brukar länder som har skrivit under barnkonventionen att rapportera till Förenta Nationerna (FN) om hur länderna/staterna jobbar med att se till att följa barnkonventionen. Staterna brukar berätta om områden som de är särskilt bra på och på kring områden där det behövs förbättringar. Denna rapport ska lämnas in av Sverige vart femte år. Sist Sverige rapporterade till FNs barnrättskommitté var år 2014.

Oftast är det inte bara länderna som berättar hur det går, utan också organisationer som bevakar och arbetar med mänskliga rättigheter eller barns rättigheter. Det är vanligt att civilsamhället skriver en så kallad skuggrapport. Skuggrapporten innehåller information som olika organisationer tycker ska lyftas upp till barnrättskommittén, utifrån organisationernas egna perspektiv.

RBUF framför inför ingången till FN i Genève.

Det är vanligt att det är vuxna som leder arbetet med skuggrapporter. RBUF tycker att barn ska få en allt större roll i att kunna påverka hur skuggrapporteringen går till. Förbundsstyrelsen i RBUF har därför under hösten 2017 beslutat för att påbörja ett arbete med att skapa “Barnens alternativrapport”, en rapport där barn och unga själva äger processen med att planera, genomföra och slutligen rapportera kring sin egna verklighet till FNs barnrättskommittén.

 

Den arbetsgruppen inom förbundsstyrelsen som arbetar med barnens alternativrapport är just nu i Genève för att lära sig mer om hur rapporteringen sker, vad som är viktigt att tänka på och hur vi gör det på ett så bra sätt som möjligt. Vi kommer att se till att träffa viktiga organisationer och institutioner för att lära oss så mycket som möjligt innan vi kör igång arbetet i Sverige. Under denna tid kommer vi bland annat att träffa Internationella Rädda Barnens påverkanskansli i Genève, Sveriges ambassadörer till FN, olika FN-organ och FNs barnrättskommitté.

Om du är sugen på att engagera dig i RBUFs arbete med skuggrapportering, FN, internationella verksamhet eller barnkonventionen, maila oss!