RBUF bryter barnfattigdomen

29 augusti, 2014
Vi kommer skriva “Bryt Barnfattigdomen” med  kritor och stenciler, på platser där barn och unga samlas (som skolgårdar eller fritidsgårdar). 
 
–  Barns fattigdom är en fråga som inte får glömmas bort under valet, säger Sara Thiringer, förbundsordförande för RBUF. 
    
Rädda Barnens senaste rapport om barnfattigdom visade att 232 000 barn i Sverige lever i ekonomiskt utsatta familjer och i undersökningen Ung röst uppgav 13 procent av barnen att de under förra året oroat sig för att familjens pengar inte ska räcka till. Dessa barn löper också större risk för att drabbas av ohälsa, sämre skolresultat och socialt utanförskap. Konsekvenserna är allvarliga, men vi välkomnar olika sätt att angripa problemet.
– Oavsett vilka partier som får majoritet så måste vi bryta barnfattigdomen, säger Sara Thiringer.