RBUF Göteborg årsmöte. 2018-02-25 Kl. 17.00

12 februari, 2019

Hej, Du bjuds härmed in till årsmötet för RBUF Göteborg. Det kommer att vara på Lilla bommen 4b, 411 04 Göteborg den 25 februari klockan 17:00.

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Justering av röstlängd
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av justerare
7. Information från RBUF
8. Beslutom stadgar för föreningen
9. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
10. Ekonomisk berättelse för förra året
11. Revisorernas berättelse för förra året
12. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
13. Årets verksamhetsplan och eventuellt budget
14. Val av årets styrelse
15. Val av årets revisor
16. Val av årets valberedare
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

 

Vi ses där!