RBUF känner oro över nytt förslag om assistans för barn

10 januari, 2019

Idag presenteras LSS-utredningen som bland annat innehåller förslag om att barn under 16 år inte längre ska ha rätt till personlig assistans. Barnen ska istället få någon annan typ av assistans som varje kommun föreslås ansvara för. Exakt vad denna assistans ska innebära är oklart. Förslaget ger utrymme för varje kommun att själva göra denna tolkning. Rädda Barnens Ungdomsförbund är oroliga för att förändringen kommer innebär en stor rättsosäkerhet för barn.

”Vi vet sedan tidigare att det här är en mycket utsatt grupp barn som ofta möts av diskriminering och felaktigt myndighetsagerande. Något Barnrättighetsutredningens kartläggning inom LSS-området visade redan 2016. ” Säger förbundsordförande Vendela Carlfjord.

Rädda Barnens Ungdomsförbund menar att brist på tillgänglighet är detsamma som diskriminering. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning säger att personlig assistans är en förutsättning för personlig rörlighet. Utan assistans kan berörda barn inte röra sig fritt i samhället och därför kräver Rädda Barnens Ungdomsförbund att rätten till personlig assistans inte ska inskränkas. Möjligheten att leva ett tillgängligt liv får inte bli en fråga om hur mycket pengar familjen har. Barn har rätt till personlig assistans och barn har rätt att bli hörda i beslut om stöd och service som rör barnet.

 

Presskontakt:

Förbundsordförande

Vendela Carlfjord

vendela@rbuf.se

+46739955261