RBUF på Almedalsveckan

30 juni, 2013

ATT LEVA SOM VI LÄR – ATT VÅGA SE DISKRIMINERING INOM ORGANISATIONER
Måndag den 1 juli kl. 09.30-10.15 på Hästgatan 1, innergården.
Som rättighetsaktör är det lätt att glömma, eller inte vilja se, att en är en del av de normer och strukturer en själv ifrågasätter. Att å ena sidan tala om allas lika värde och å andra sidan värdera kön och hudfärg mer än kompetens inom den egna organisationen. Efter ett tvåårigt internt likabehandlingsprojekt bjuder nu Ungdom Mot Rasism in till ett samtal om vikten att våga vända den kritiska blicken inåt och ifrågasätta de normer som exkluderar och diskriminerar. Panelen diskuterar hur deras legitimitet som rättighetsaktörer i olika sakfrågor påverkas av exkluderande interna strukturer och normer, om vikten att leva som en lär.

Medverkande: Hala Mohammed, Röda Korsets Ungdomsförbund, Sara Thiringer, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Isabella Andersson, Ungdom mot rasism

LAGSTIFTNING VS. EGET ANSVAR – HUR BLIR VI AV MED SJUKA SKÖNHETSIDEAL I REKLAM?
Tisdag den 2 juli kl. 15.00-16.00 Kinbergs plats 8, innergården.
Modellerna har tappat tio kilo på tio år. Klädjättar anmäls gång på gång för sexistisk reklam. Unga tjejer mår allt sämre… Vad kan vi göra? Välkommen till en diskussion om mode och reklam. 

Medverkande: Christina Knight, Creative Director, INGO. Nina Åkestam, reklamforskare, Handelshögskolan i Stockholm. Marie Tomicic, förläggare och kommunikatör, Olika Förlag. Leone Milton, journalist. Michael Dabrowski, vd, Minimarket. Hanna Lidström, språkrör, Grön ungdom Stockholm. Sara Thiringer, ordförande, Rädda Barnens ungdomsförbund. 

VEM FAN LYSSNAR? – SÅ MINSKAR VI UNGAS PSYKISKA OHÄLSA
Torsdag den 4 juli kl. 10.00-10.45 Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3B.
Ångest, stress, höga krav, depression, ätstörningar, prestationskrav, skönhetsideal… En tredjedel av svenska ungdomar i åldrarna 15–24 år tycker att livet är svårt. Var tionde är missnöjd med sin tillvaro och lika många upplever livet som meningslöst. Hur får vi unga människor i Sverige att må bättre och slippa psykisk ohälsa? Ja, en lösning är att vi blir bättre på att lyssna. Men är det så lätt som det låter?

Medverkar: Eva Kallai och Lotta Zetterqvist (Tjejzonen), Lena Hök (Skandia), Kattis Ahlström (Bris), Sara Thiringer (Rädda Barnen),Fredrik Malmberg (Barnombudsmannen), Emil Claesson (makthavare.
se) samt ungdomspolitikerna Sofia Fölster och Elin Nilsson (MUF),Lorentz Tovatt (Miljöpartiets ungdomsförbund), Linda Nordlundn (LUF), Tove Liljeholm (Ung Vänster), Kaisa Karro (SSU), Sara Skyttedal
(KDU), Madeleine Sjöhage (CUF) och Gustav Kasselstrand, (SDU)

HUR TAS BARNPERSPEKTIVET TILL VARA HOS KOMMUNERNA?
Torsdag den 4 juli kl. 10.30-11.30 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan) 
Socialtjänstlagen kräver att barnets bästa ska beaktas vid åtgärder som berör barn. Ett barnperspektiv ska finnas i all verksamhet hos kommunernas socialförvaltningar. Men hur ser det ut i verkligheten? Under seminariet kommer Humana Individ och Familj presentera ny statistik som ger en bild av hur landets kommuner arbetar med barnperspektivet i beslut och verksamhet som rör barn och unga i olika utsatta situationer. Experter från olika organisationer möter nationella och lokala politiker för att diskutera vilka brister som finns idag och vilka konkreta steg som kan göras för att stärka barnperspektivet i kommunal verksamhet. 

Medverkar: Ewa Samuelsson, biträdande Socialborgarråd, Kristdemokraterna. Åsa Jernberg, gruppledare, Miljöpartiet. Oscar Berndtsson, barn med erfarenheter att dela, Rädda Barnens Ungdomsförbund. Emma Schönberg, Barnrättsjurist, UNICEF. Ivar Forstadius, Moderator, Fryshuset. 

TRENDEN MED PSYKISK OHÄLSA BLAND UNGA ÖKAR
Lördag den 6 juli kl. 10.00-11.00 Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3B.
Att den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar i Sverige, är ett ämne som får allt större utrymme. Trots detta visar otaliga siffror och statistik att trenden fortsätter i negativ riktning. Vad menas egentligen med att den psykiska ohälsan ökar? Vad möter vi dagligen från unga och vad önskar de? Hur vänder vi denna negativa trend? Moderator: Sara Thiringer, Förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Medverkande: Bland andra Birgitta Huldfeldt, Skandia Idéer för livet. Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare, SKL. Annesofie Blixt, grundare Tilia.