RBUF på Rädda Barnens Riksmöte!

22 september, 2014

Riksmötet valde tyvärr att inte ta ställning emot det orättvisa 18-årskravet för byte av juridiskt kön när den första att-satsen i vår motion avslogs. Men Rädda Barnen har i och med motionen fått lära sig mer om transfrågor och transbarns utsatta situation, och i med att mötet biföll två av motionens förslag förtydligat sitt ställningstagande kring könsidentitet som en diskrimineringsgrund och är nu beredda att arbeta för att verksamheten ska bli mer transinklusiv.

Vi ser positivt på att styrelsens har föryngrats och förnyats. Vi är väldigt glada över att Sofia Zackrisson och Cecilia Abrahamsson blev två nyval till riksstyrelsen. Båda har stor kompetens och en bakgrund i ungdomsförbundet. Vi är även glada över att Gustavo Nazar med sin starka antirasistiska röst och erfarenhet av nya former för organisering blev ett nyval.

Ser en förbättring

Helheten av mötet känns både bra och dåligt. De av oss som varit på riksmötet och verksamhetskonferenser tidigare ser en förbättring, där medlemsbasen är mer varierad än tidigare, fler röster kommer till tals och mindre härskartekniker används. Men Rädda Barnen har fortfarande, precis som övriga delar av samhället, stora problem med att se till att alla känner sig helt trygga, respekterade, inkluderade och tagna på allvar.

De missgynnande maktordningar som finns i samhället visar sig även hos oss i Rädda Barnen på olika sätt. Vi tycker att det är ett stort problem hur stark vithetsnormen är i Rädda Barnen. Detta visar sig på många olika sätt. Bland annat är representationen av rasifierade personer hos riksmötets medlemmar och förtroendevalda i organisationen mycket låg, vilket gör att vi inte är en medlemsrörelse som representerar alla människor i Sverige. Representationen är viktig för att alla ska vara inkluderade och känna att de har samma förutsättningar att engagera sig och ta plats, men även för att vi på riktigt ska kunna kämpa för alla barns rättigheter. Vi uppmanar alla att på riktigt ta ansvar för att motverka dessa problem i de egna leden, på alla nivåer.

Synen på unga fortfarande ett problem

Även åldersmaktsordningen och synen på unga är tyvärr fortfarande ett problem. Flera av oss har under riksmötet fått höra kommenterar i stil med “ni små ungdomar”, “hörredu lilla ungdomsförbundet” och liknande. En av våra medlemmar satte sig starkt emot ett förslag, varpå hon blev struken på kinden och tillsagd att “rycka upp sig lite”. Många ser kanske inte dessa händelser som särskilt allvarliga, men det kan vara svårt att förstå hur förminskande sådana här saker är när man inte själv är just barn eller ungdom och inte upplever detta gång på gång. En person blev så upprörd när vi påpekade att något hon sa var förminskande, att hon krävde att VI skulle be HENNE om ursäkt. Vi ser en vilja att inkludera och engagera fler unga i Rädda Barnen vilket vi är väldigt glada för, men för att vi ska nå dit måste alla se detta problem, ta sitt ansvar, erkänna sina brister och privilegier, och sedan agera.

Många känner sig obekväma eller “skrivna på näsan” när sådana här problem tas upp, men det är viktigt att se förbi det och istället se alla dem som känner sig tryggare när kränkande strukturer synliggörs. Det måste alla tänka på, både i sina lokalföreningar, i all verksamhet och på nationella möten som dessa. Vi ser en utveckling i rätt riktning, men vi måste alla hjälpas åt för att nå hela vägen.