RBUF påverkar Rädda Barnen

14 september, 2012

Hej, jag heter Sara Thiringer och jag är förbundsordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund. Jag tänker prata lite om inflytande, för det är det vi jobbar mest med.

För mig är det självklart varför vi behövs, främst i samhället, det håller vi nog alla med om. Men också varför vi behövs hos er, i just den här salen och bland just de här besluten.

Rädda Barnen är en barnrättsrörelse. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för ett samhälle som är mer anpassat efter barn och unga. För mig är därför artikel 12, om barns rätt till inflytande och att få uttrycka sin mening, central. För det yttersta perspektivet på hur barn har det idag, det kan bara barn själva ge. Ingen kan säga hur barns verklighet ser ut, utan att först ha frågat barnen. Och för att vi ska kunna bli en ännu starkare rörelse, som både lever som vi lär och som åstadkommer större och bättre förändringar, behöver även ni bli bättre på att lyssna på barn och unga.

Och då är det tur att vi är här. Ni kan nämligen börja med att lyssna på oss redan nu.

Förra helgen hade vi vårt årsmöte. Under hela förra året har en ny verksamhetsinriktning arbetats fram. Den sätter ord på det som vi unga har gått runt och känt i hela våra liv. Den sätter ord på vad som är själva anledningen till att artikel 12 inte efterlevs, och att samhället i övrigt inte alltid respekterar och efterlever barnkonventionen. Vi kallar det åldersmaktsordningen.

Ni kan det här med maktordning, va? Det som gör att olika grupper har olika mycket makt i samhället. Det som gör att olika grupper tillskrivs olika egenskaper, i form av fördomar, som sedan håller dem tillbaka och förhindrar dem från att ta makten över sitt eget liv och ta del av makten i samhället. Gruppen män är överordnade gruppen kvinnor, vita svenskar är överordnade färgade invandrare. Vuxna är överordnade barn. Äldre är överordnade unga.

Men det där sista, så ska det ju vara, tänker kanske någon av er tänker. Nej, så ska det faktiskt inte vara. Av någon anledning ses åldersmaktsordningen som helt legitim. Till viss del, förstår också vi att det ä skillnad på barn och vuxna, på grund av våra helt olika förutsättningar. Men åldersmaktsordningen sträcker sig längre än så, och begränsar framför allt unga vuxna i deras försök att förverkliga sina drömmar.

Vi unga anses vara lata, oansvariga, oerfarna, inkompetenta. Vi är unga och dumma. Vi vill bara ha kul och tar aldrig någonting seriöst. Eller?

Som engagerad inom Rädda Barnens Ungdomsförbund ser jag bevis på motsatsen varje dag, hela tiden. Inte på att alla unga skulle kunna kliva upp och bli Sveriges stadsminister på direkten, men på att vi unga driver företag, sitter i styrelser, tar strategiska och långsiktiga beslut och hushåller med våra begränsade resurser. Precis som vuxna.

Vi har inte 50 års erfarenhet av just Fredrik Reinfeldts liv, men vi har 10, 15, eller 20 års erfarenhet av den svenska skolan, ungdomars fritidsintressen och hur samhället behandlar oss. Det är alltså bara en annan slags erfarenhet. För att barnrättskampen ska åstadkomma mer måste ni lyssna mer på oss. Vi måste bryta ner åldersmaktsordningen. T.ex. här på mötet, i frågan om sänkt rösträttsålder eller alkoholfria arrangemang. Där har vi massor att säga och vi vill gärna prata mer er om det. Vi tycker att styrelsen har gjort ett bra jobb, men vi vet att ni ombud vet ännu bättre än så.

Skämt åsido. Jag ser verkligen fram emot alla samtal vi kommer ha den här helgen med er.  För när jag var på förra Riksmötet, 2010, så kände jag nämligen att ingen var intresserad av vad jag hade att säga. Och jag tycker verkligen att det är fruktansvärt om ett barn känner så inom Rädda Barnen.  Så det tycker jag vi ändrar på nu. Antonia, Matilda, Niclas, Sebastian och Ellinor kommer vara här under mötet från vår sida. Prata med dem! Ta chansen att få ett ordentligt barnperspektiv på saker och ting.

Nu tänker jag inte tacka för att ni har lyssnat, men jag tänker tacka i förväg för att ni nu kommer ta artikel 12 i barnkonventionen på större allvar, och hjälper oss att avskaffa åldersmaktsordningen. Tack!