RBUF säger nej till förlängning av tillfällig asyllag

26 mars, 2019

Bilder från vår kampanj mot införandet av den tillfälliga asyllagstiftningen 2016.

Bild på vårt inskickade remissvar 2019.

 

I början av året förklarade regeringen att de ville förlänga den tillfälliga asyllagstiftningen så att den ska gälla till juli 2021 istället för att upphöra i sommar.  Rädda Barnens Ungdomsförbund är starkt kritiska till förslaget och valde därför att svara på den remiss som regeringen skickade ut.

Sammanfattning av Rädda Barnens Ungdomsförbunds remissvar

Under alla omständigheter menar Rädda Barnens Ungdomsförbund detta: Förläng inte den tillfälliga lagen. Om lagen likväl förlängs efterlyser Rädda Barnens Ungdomsförbund konsekventa permanenta uppehållstillstånd istället för tillfälliga uppehållstillstånd för barn som huvudregel. Om lagen likväl förlängs med tillfälliga uppehållstillstånd menar vi att de ska gälla i minst 5 år.

Regeringen måste uppmärksamma den öka psykiska ohälsan bland barn och unga samt de suicidtal som existerar till följd av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den tillfälliga lagen kränker barnets rättigheter!

Läs hela vårt remissvar här:  Yttrande- Rädda Barnens Ungdomsförbund