RBUF söker en generalsekreterare

2 maj, 2018

Rädda Barnens Ungdomsförbund är ett förbund där alla upp till 25 år kan vara medlemmar. Vi är ett förbund av barn och unga för barn, med verksamhet som bygger på frivilligt engagemang. Vi är ett religiöst och partipolitiskt obundet förbund, som kämpar för barnets rättigheter och för att Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, ska efterlevas och respekteras.

Vi är ett politiskt förbund som anser att man måste se barn som en viktig del av samhället. Barn är kompetenta och unika individer som själva kan förändra sin situation, men det krävs förutsättningar i form av möjligheter och kunskap om sina egna rättigheter. Barn har förmågan, men det är de vuxnas ansvar att förutsättningarna finns.

Vi kämpar för att barn och ungas tankar, åsikter och erfarenheter ska tas på allvar i alla lägen.

Just nu söker vi en högsta tjänsteperson, titulerad generalsekreterare, som kan hjälpa oss att utveckla organisationen vidare. Som generalsekreterare kommer din främsta uppgift vara att leda Rädda Barnens Ungdomsförbunds (RBUF) verksamhet på uppdrag av förbundsstyrelsen.

I detta arbete ingår att leda förbundskansliets arbete med att genomföra verksamhetsplanen. Generalsekreteraren arbetar kommande år med huvudfokus på att stötta förbundsstyrelsen i mer långsiktiga förändringar för stabilitet. Förstahandspriortering ska alltid vara att säkerställa samt strategiskt se över framtida inkomstkällor, genomförande av verksamhetsplanen samt att förbundets personalansvar sköts riktigt enligt lagstiftningen.

Personen rapporterar sitt arbete direkt till förbundsstyrelsen, genom förbundsordföranden. Tillsammans med RBUF:s förbundsordförande utgör hen förbundets ledning. Som person tror vi att du är utåtriktad och har lätt att ta kontakt med andra människor. Du har en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på både engelska och svenska och kan när så krävs sammanfatta mer komplexa händelser och processer på ett tillgängligt vis. Du har förståelse för vad en tjänstepersonsroll innebär och är därför prestigelös, välorganiserad och lojal. Det är också nödvändigt att du trivs med att arbeta under högt tempo men kan sätta stopp för ohälsosamma arbetsrutiner.

Vi förutsätter naturligtvis att du delar våra feministiska samt antirasistiska barnrättsvärderingar. Vi tror att du har en bakgrund i det unga civilsamhället, men även kanske började som aktivist och har kvar en brinnande aktivistsjäl.

➡ Sök tjänsten här ⬅