RBUF svarar på remiss om våld mot barn

18 september, 2019

Justitiedepartementet har frågat oss vad vi tycker om ett nytt lagförslag-läs vårt svar. Remissen som vi svarat handlar framförallt om två saker:  1) att i vissa fall göra det straffbart att utöva våld framför ett barn 2) att undersöka om det ska vara kriminellt och därmed straffbart att uppmana någon till självmord. Klicka på länken nedanför om du vill veta vad vi barn tycker om utredningens förslag.

Tecknad ikon av ett papper med rader av text och en blyertspenna
REMISSSVAR