Välkommen på årsmöte för RBUF Umeå

30 november, 2018

Kallelse till årsmöte för RBUF Umeå.

 

Hej, Du bjuds härmed in till årsmötet för RBUF Umeå. Det kommer att vara på Umeå unisversitet den 10/12 – Kl. 17.00.

 1.Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Justering av röstlängd
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av justerare
7. Information från RBUF
8. Beslutom stadgar för föreningen
9. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
10. Ekonomisk berättelse för förra året
11. Revisorernas berättelse för förra året
12. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
13. Årets verksamhetsplan och eventuellt budget
14. Val av årets styrelse
15. Val av årets revisor
16. Val av årets valberedare
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

 

Vi ses där!