RBUF välkomnar att barnkonventionen blir svensk lag

14 mars, 2018

STOCKHOLM 2018-03-14

Idag lägger regeringen fram förslaget om att inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning. Det vill säga att regeringen vill att riksdagen ska rösta om att göra barnkonventionen till lag. RBUF välkomnar reformen och vill samtidigt fortsätta trycka på att Sverige som konventionsstat måste hållas ansvariga för kränkningar mot barns rättigheter. Vi vill också fortsätta kämpa för att barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll, om en särskild klagomålsmekanism, ratificeras av Sverige, för att säkerställa ytterligare ett skydd kring barns rättigheter.

Rädda Barnens Ungdomsförbund välkomnar förslaget att inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning. Vi ser vikten av att tydliggöra barns rättigheter och möjligheten att hålla vuxna ansvariga när barns rättigheter kränks. Vi gläds åt att de barn vi särskilt fokuserar på i vår verksamhet för närvarande också är grupper som utredningen lägger extra fokus på.

Ungdomsförbundet tycker att det behövs ett kunskapslyft kring både barnkonventionen och barnrättsperspektivet i landets samtliga myndigheter, kommuner, regioner och landsting. Utöver detta ser RBUF också vikten av att utbilda offentligheten i dessa frågor, för att säkerställa att det nya lagutrymmet inte bara i praktiken blir en pappersprodukt alternativt ger alltför stort tryck på rättssystemet.

Vi menar också att det på ett antal platser behöver förtydligas att barns egna röster behöver höras i beslut som handlar om dem, både som individer och som kollektiv. Det handlar om allt från LSS till att höra om barns egna asylskäl.

Rädda Barnens Ungdomsförbund har betänkligheter kring hur hierarkin kommer att se ut mellan denna lagstiftning och andra lagar. Vi ser att Sverige bör instifta liknande regler som i Norge, vilket alltid ger barnkonventionen en överordnad ställning om den står i motsättning till annan lagstiftning.

Bakgrund
Rädda Barnens Ungdomsförbund grundades år 2003 och har sedan dess varit en självständig organisation som kämpar för barns rättigheter. Förbundets arbete grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter. I organisationen finns 2500 enskilda medlemmar i åldrarna 1 till 25 år, utspridda över hela landet. Förbundet arbetar med aktiv kunskapsspridning, direkt verksamhet med barn, politiskt påverkansarbete och opinionsbildning, i Sverige, Norden och globalt, samt genom lokal organisering.

Presskontakt:

Jorge María Londoño
Förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund
+46 76 012 97 28
jorge@rbuf.se