RBUF välkomnar utredningens förslag om att kriminalisera att låta barn bevittna brott och uppmaning till självmord

12 juni, 2019

Barn har rätt att skyddas från våld enligt artikel 19 i Barnkonvention. För oss i Rädda Barnens Ungdomsförbund är det självklart att barn inte ska behöva uppleva våld i hemmet. Vi menar att det ska räknas som psykisk misshandel att tvinga barn att se sina familjemedlemmar skadas och att detta ska vara straffbart. Familjen och hemmet ska ge barn trygghet- inte trauman. Därför välkomnar RBUF utredningens förslag i betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord.

Ungefär 210 000 barn lever i hem där det förekommer olika former av våld enligt utredningen. För att stärka det straffrättsliga skyddet för dessa barn föreslår utredningen att en straffbestämmelse om barnfridsbrott införs. Förslaget innebär att den som begår en brottslig gärning mot en närstående person ska dömas för barnfridsbrott, om gärningen bevittnas av ett barn och är ägnad att skada barnets trygghet eller tillit i förhållande till någon av dessa personer.

Läs hela utredningen här. Vill du veta mer om hur vi vill att barn ska skyddas från våld- läs här!