RBUF vill se Mjukare tag!

25 september, 2020

Vi i RBUF vet att våld och hot inte är lösningen när barn gör fel, men det tycks allt fler i vuxenvärlden ha glömt bort. Vi ser en växande auktoritär barnsyn i samhället som handlar om att barn ska lyda vuxna. Det här är en farlig utveckling där barn allt mer går tillbaka till att vara vuxnas underordnade och föräldrars tillhörigheter. Rörelser med en auktoritär barnsyn driver barnfientlig politik. De vill att barn som gör fel ska mötas med auktoritära insatser istället för sociala.

“Ordning och reda-politiken” eller “hårdare tag-politiken” sprider sig mellan partierna och förändrar barns vardag. På fritidsgårdar och i skolor sätts övervakningskameror upp och ordningsvakter anställs för övervaka eller skingra ungdomar på offentliga platser. 2020 är polisen den aktör som gång på gång efterfrågar social insatser – hur blev det så? När övergav Sveriges befolkning den barnsyn som Astrid Lindgren byggde upp? Astrid ville inte att barn skulle disciplineras och kontrolleras utan hon ville se modiga och självständiga barn som utforskade världen med föräldern i bakgrunden som en trygg medmänniska.

RBUF ser barn som kompetenta individer med egna erfarenheter och perspektiv med rätten till inflytande, delaktighet och i vissa fall självbestämmande. Barn som gör fel behöver stöd, inte övervakning och hot från auktoritära figurer med våldskapital.

I år blev Barnkonventionen lag och vi är övertygade om att det var en viktig seger för barnrättskampen. Men för att det som står i Barnkonventionen faktiskt ska bli verklighet krävs det att Sveriges makthavare har en rättighetsbaserad barnsyn när de fattar beslut. I år kampanjar RBUF för att påminna vuxenvärlden om att barn som gör fel fortfarande är barn. Vi vill stoppa samhällets våld mot barn. På vår kravlista till Sveriges makthavare står mer socialinsatser. RBUF kräver MJUKARE TAG!

Vi kräver sociala insatser för barn istället för auktoritära! Det kan exempelvis handla om att kommuner ökar stödet till socialtjänsten, skolan eller fritidsverksamheter istället för att köpa övervakningskameror och ordningsvakter.

Vill du vara med och engagera dig för att det blir mjukare tag? Anmäl dig här!

Alla som är 0-25 år kan vara med! Om vi har material över skickar vi också till peppade vuxna som har mycket kontakter med barn genom att jobba inom till exempel skola, fritids eller andra ställen där barn och unga är.

Kampanjens delar

Sätt upp affischer

PDF

Klistra upp klistermärken eller sprid kampanjen online

PDF

Arrangera diskussionsträff med texter från barnboksförfattaren Astrid Lindgren

Instruktion

Text från Emil

Text från Pippi

Skicka debattartikel till lokaltidning

Instruktion och text

Håll en lektion om mjukare tag för en skolklass

Instruktion

Presentationsmaterialet

 

    (Fullständing adress: gata, gatunummer, lägenhetsnummer, postnummer, ort.)

    (Vill du stötta oss så kryssa i så blir du medlem gratis!)


    Arrangera diskussionsträffSätta upp affischerSprida klistermärkenHålla en lektion i skolanSkicka debattartikel