Rekrytera med skolutbildning

15 april, 2014

Utifrån detta har vi tagit fram ett utbildningsmaterial som främst riktar sig till ungdomar i åk 7-9. Här pratar vi under en halv dag om barns rättigheter, normkritik, barnkonventionen och barns inflytande, men vi kan också genomföra kortare utbildningar. Utbildningarna är utformade på ett lättsamt och roligt sätt där eleverna genom övningar och diskussioner får fördjupad kunskap inom de olika områdena. Våra utbildare är också själva unga och har genomgått en utbildning inom Rädda Barnens Ungdomsförbund.

 Genom utbildningarna i skolor sprider vi kunskap om vilka vi är, vad vi gör och hur vi jobbar. På detta sätt hoppas vi att fler ännu fler ska vilja vara med och engagera sig lokalt!

Hur kan du rekrytera fler medlemmar där du bor genom skolutbildningar? 

Ladda ner och skriv ut dokumentet du hittar här nedan. Gå sedan till en skola där du bor, går/har gått själv eller känner någon och lämna det till någon ansvarig på skolan. Skicka sedan ett mail till rbuf@rbuf.se och berätta vilken skola du varit i kontakt med, så att vi kan kontakta skolan och sköta all kontakt om skolutbildningen. Sen genomför vi utbildningen och förhoppningsvis kommer då fler att bil intresserade av RBUF och vad lokalgruppen där du bor gör. Om det inte finns någon lokalgrupp kanske fler blir intresserade av att starta en där du bor.

Du är inte framtiden. Du är nu!