SAKNAD

1829 barn saknas just nu i Sverige på grund av den barnfientliga politik som riksdagen och regeringen har bestämt. Barn straffas för att de är födda någon annanstans än här. Barn som har flytt ensamma från krig för att få en trygg och säker vardag i Sverige borde vara skyddade av barnkonventionen, precis som alla barn som är födda i Sverige.

Blyertstecknad skiss på ett barn med mörkt hår och mörka ögon. Minen är mest allvarlig men med ett litet leende.

När ett barn som är uppvuxet i Sverige försvinner går hela samhället igång. Polisen avsätter stora resurser, Missing People kallas in, familj och vänner leder letandet och går sönder av oro. När ett ensamkommande barn på flykt försvinner finns ingen där som letar. Idag är ansvaret för barnen delat mellan olika myndigheter. Migrationsverket, kommunens socialtjänster och polisen har olika roller, men att leta efter försvunna ensamkommande barn är ingen prioriterad fråga för någon.

Varför försvinner barnen?

Många barn är rädda för vad som kommer hända om de inte får stanna i Sverige, eller vad som händer den dag de fyller 18 år och inte räknas som barn längre. På grund av hur politiken i Sverige ser ut idag lever många av barnen under hotet att skickas tillbaka till ett land i spillror, ett land där de inte känner någon, eller i vissa fall ett land där aldrig ens har varit själva.

Vad händer med barnen som försvinner?

Vi vet inte exakt vad som händer med många av barnen, för att ingen har ansvar för dem. Men vi vet att del gömmer sig hos någon annan i Sverige. Andra tar sig till Norge eller Danmark. Ytterligare andra blir offer för kriminalitet. Antingen att de själva tvingas försörja sig på att begå brott, eller att de utnyttjas på annat sätt av kriminella.

Vad tycker Rädda Barnens Ungdomsförbund?

Det handlar om barn.
Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och ett tryggt hem. Ingen ska behöva oroa sig för risken att skickas tillbaka till krig och otrygghet.

Svensk politik som handlar om flyktingar är barnfientlig.
Vi måste riva upp lagarna som ger otrygghet för barn och se till att det är barnkonventionens punkter som ligger till grund för hur flyktingbarn behandlas. Det håller Barnombudsmannen med oss om.

Politiker och myndigheter ska inte göra skillnad på barn som är födda i Sverige och barn som flytt hit.
Alla barn som befinner sig i Sverige ska få samma skydd.

Sverige är ansvarigt för alla barn som befinner sig i Sverige.
Vi har skrivit under barnkonventionen och den ska gälla för alla barn som lever här, det spelar ingen roll var du är född.

Det bör införas så kallade blåljusfria zoner.
Barn ska inte riskera att hämtas  i skolor, på fritidsgårdar, på vårdcentraler eller på sjukhus för att tvingas till att lämna Sverige.

Det ska finnas en myndighet som ansvarar för barn på flykt som försvinner.
Idag är ansvaret splittrat mellan Migrationsverket, Polisen och Socialtjänsten. Det krävs att myndigheter arbetar tillsammans, förebyggande arbete och större insatser för att förhindra att dessa barn försvinner och riskerar att utsättas för brott.

Vad kan jag göra?

Delta i affischkampanjen!
Tejpa upp affischen SAKNAD där du bor, vid ditt kommunhus, på din skola eller på andra ställen där många människor rör sig. Ladda ner affischen här nedanför och skriv ut. Då kan många fler få veta mer om barn på flykt som försvinner, och politikerna kanske ändrar lagarna.

Mejla riksdagsledamöterna!
Här finns kontaktuppgifter till alla, och du kan använda exemplet på text som finns att ladda ner längst ner på sidan om du inte vill skriva helt själv.

Skicka in en debattartikel!
Här finns tips på hur du skriver en insändare till en tidning. Här nedanför bland länkarna finns en färdig text om du vill skicka in. Skriv under med namn eller lokalgrupp och Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Anordna en demonstration!
Sök tillstånd av polisen, sprid information i sociala medier, på skolor och andra ställen och demonstrera för att uppmärksamma ämnet. Samarbeta gärna med andra organisationer som håller med, det finns säkert flera stycken där du bor. Håll ett tal och berätta om det som är fel. Inspiration till talet finns i brevet till riksdagsledamöter eller förslaget till insändare här nedanför.

Håll en föreläsning eller workshop!
Lär dig mer om vad det innebär att vara barn och på flykt tillsammans med andra. Använd materialet här på sajten eller läs på utifrån Länsstyrelsens kartläggning På flykt och försvunnen.

Bli medlem i RBUF!
Vi kämpar på olika sätt för barn och ungas rättigheter. Gå med om du är under 25! Och glöm inte att tipsa andra om att gå med.

Tipsa om Rädda Barnens hjälptelefon!
Barn som är ensamkommande kan behöva någon att prata med om sin situation Rädda Barnen driver en hjälplinje dit barn kan ringa. Telefonnumret är 0200-77 88 20. Det är gratis! Läs mer här.

SAKNAD – affisch

Affisch SAKNAD

Debattartikel SAKNAD

Förslag till debattartikel

Politikermejl

Förslag till politikermejl