Skriv under för att barn inte ska utvisas med föräldrar som skadar dom

Idag kan barn som omhändertas av sociala myndigheter på grund av vanvård och eller våld i hemmet utvisas tillsammans med sina föräldrar. Vi vill se en ändring i utlänningslagen så att de här barnen kan garanteras skydd från våld.

Barnkonventionen gäller alla barn som befinner sig i Sverige. Asylsökande barn är inget undantag. Därför har Rädda Barnens Ungdomsförbund och Röda Korsets Ungdomsförbund gått ihop för att kämpa för denna bortglömda och otroligt utsatta gruppen av barn.

Skriv under vår namninsamling för att sätta press på regeringen. Utlänningslagen behöver ändras så att barn inte längre tas från trygga hem för att utvisas tillsammans föräldrar som skadar dem. Alla barn har rätt att skyddas från våld!

Läs mer här.

Namninsamlingen kommer överlämnas av Röda Korsets Ungdomsförbund och Rädda Barnens Ungdomsförbund till den parlamentariska kommittén som fått i uppdrag att utreda den framtida svenska migrationspolitiken.

    När du blir skriver under går du med på att vi får tillgång till de personuppgifter du fyllt i ovan. Precis hur vi använder dem läser du i vår integritetspolicy.