Skuggkommitténs förslag på hur vi kan skydda barn på flykt

27 mars, 2020

Rädda Barnens Ungdomsförbund, Röda Korsets Ungdomsförbund, Ung i Sverige, Ensamkommandes förbund och RFSL Ungdom representerar tillsammans över 15 000 barn och ungdomar. Nu har vi grundat en skuggkommitté till den parlamentariska kommittén som fått i uppdrag att ta fram förslag på framtidens migrationspolitik. Vi samlar barn och unga med egen erfarenhet av flykt samt arbetar utifrån ett barnrättsperspektiv och hbtq-perspektiv. Vår övertygelse är att dessa kunskaper och perspektiv behövs i framtagandet av framtidens migrationspolitik. 

Läs här -> Barn och ungdomsorganisationernas skuggkommittés förslag på framtidens migrationspolitik 2020