Sök till tillgänglighetsgruppen och internationella arbetsgruppen!

26 november, 2015

Tillgänglighetsgruppen

RBUF har en nationell arbetsgrupp som ska jobba med tillgänglighet, jämställdheten och jämlikheten i förbundet, dvs om alla som är engagerade i RBUF har lika möjligheter oavsett kön, etnicitet, religion, könsidentitet, ålder och funktionalitet. Gruppen ska kartlägga hur läget ser ut idag och tillsammans med förbundsstyrelsen ta fram en plan hur RBUF ska jobba med frågorna i framtiden. Uppdraget håller på i minst ett år. 

För att söka om att sitta i tillgänglighetsgruppen, fyll i formuläret här. Sedan väljer förbundsstyrelsen vilka som ska sitta i gruppen.

 

Internationella arbetsgruppen
RBUF har en grupp som bollar tankar och idéer för våra internationella samarbeten med andra ungdomsförbund. Dom gör också projektansökningar och annat praktiskt arbete för att det vi kommer fram till ska kunna genomföras. Detta gäller projekt som är samarbeten med andra initiativ, verksamheter eller organisationer av barn och unga själva som finns inom Save the Children globalt. Rädda Barnens Ungdomsförbund genomför inte egna verksamheter utomlands för utveckling och stärkning av barns rättigheter, det gör bara stora Rädda Barnen.

För att söka om att sitta i Internationella arbetsgruppen, fyll i formuläret här. Sedan väljer förbundsstyrelsen vilka som ska sitta i gruppen.