RBUF Stockholms årsmöte 2017

19 december, 2016

2016 och 2017 års årsmöten ligger nära inpå varandra för RBUF Stockholm. Så kan det bli ibland – Vi måste ju komma igång med året ordentligt!

Alla medlemmar i RBUF Stockholm är varmt välkomna på årsmöte på RBUFs kontor på Gammelgårdsvägen 38 på Stora Essingen söndagen den 19:e februari 15:00.

RBUF Stockholm

RBUF Stockholm

Mötets dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Mötetsbehörighet
3. Justering av röstlängd
4. Val av mötetsordförande
5. Val av mötetssekreterare
6. Val av en justerare
7. Fastställande av dagordning
8. Information från RBUF
9. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
10. Ekonomisk berättelse för förra året
11. Revisorernas berättelse för förra året
12. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
13. Årets verksamhetsplan och eventuell budget
14. Val av årets styrelse
15. Val av årets revisor
16. Val av årets valberedare
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Vi ses där!