Strejk för att stoppa utvisningar till Afghanistan

16 juli, 2019

Just nu strejkar 150 personer, barn och föräldrar, för sina liv. De sittstrejkar på Norra Bantorget för att få stanna i Sverige. Barnen strejkar för att växa upp utan bomber och krig, för att växa upp fria att röra sig i samhället, fria att läsa och skriva. De strejkar för att få växa upp.

Barnkonventionen gäller alla barn som befinner sig i Sverige oavsett medborgarskap, uppehållstillstånd eller födelseort. Sverige är som konventionsstat skyldiga att se till att alla barn inom Sverige får sina rättigheter tillgodosedda. Vad säger då Barnkonventionen om de afghanska barnen som just nu demonstrerar tillsammans med sina föräldrar för att utvisningarna till Afghanistan ska stoppas och för att själva få stanna. Jo, enligt konventionens sjätte artikel har barn rätt till liv, överlevnad och utveckling och enligt artikel 22 har barn på flykt rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina föräldrar eller andra familjemedlemmar.

Barn dör i explosioner i Afghanistan men våldet tar också andra former. Barn rekryteras som soldater, utsätts för sexuella övergrepp, tvingas till barnäktenskap eller barnarbete. Tidigare i juli skadades minst 50 barn under en bombning utanför en skola. Våra kollegor i Afghanistan skriver så här om barnen som blivit måltavlor:

Children are once again paying the price for nearly two decades of conflict in Afghanistan. Yesterday’s brutal attack in Kabul injured at least 50 children, some of them seriously, when part of their primary school collapsed following a car bomb nearby. “ Save the Children Afghanistan.

I Save the Childrens rapport From Europé to Afghanistan (2018) berättar barnen som blivit utvisade tillbaka till Afghanistan om deras öden. Historierna präglas av stor osäkerhet, våld, diskriminering, avsaknad av skolgång och planer på att fly igen.

Rädda Barnens Ungdomsförbund kräver att alla utvisningar till Afghanistan omedelbart upphör. Migrationsverket måste ändra sitt senaste rättsliga ställningstagandet. Afghanistan är inte säkert för varken barn eller vuxna.  Enligt Thomson Reuters Foundations rapport för 2018 är Afghanistan världens näst farligaste land för kvinnor. Hur kan samma regering som kämpat för att göra Barnkonventionen till lag och som stolta kallar sig feminister tillåta utvisningar av kvinnor och barn till Afghanistan?

Vi ber er med makt att komma ner till Norra Bantorget och prata med familjerna som demonstrerar. Vi ber er att använda er makt till att rädda barns liv.

 

Läs mer om sittstrejken här och här.

Hör av dig till vendela@rbuf.se om du vill hjälpa till. Det behövs exempelvis volontärer för att leka med barnen.