Tunaskolan: “elevdemokrati” används för att trycka ner elever

30 januari, 2013

Att elever får mer inflytande och makt över sin skolsituation är förstås positivt. Inte minst utformningen av lektioner, inköp av läromedel och allt annat som har med undervisningen att göra. För att vara Sveriges största arbetsplats så finns ovanligt lite inflytande, och de allra flesta som går i skolan får inte heller rösta fram de politiker som bestämmer. Vad som inte är demokrati är att anordna “enkäter” för att trycka ner de elever som reagerar på diskriminering.

Men det är precis det som hänt på Tunaskolan i Luleå. Efter att en elev kritiserat en sexistisk väggmålning, som gör en “kul grej” av sexuellt ofredande så har skolledningen gått i försvarsställning. Bland annat har en enkät gjorts, under oklara former, där 99,1% av eleverna uppges inte ha några problem med bilden. Efter det så ska målningen tydligen tas bort, men visst är det märkligt hur elevernas egna åsikter plötsligt blir relevanta för skolledningens beslut?

I en demokrati har människorna makt och inflytande. Men de får inte tar sig friheter som går ut över andra människors värde, okränkbarhet och egna frihet. En diktatur blir inte en demokrati bara för att folket röstar för att införa demokrati. Det krävs fler grundläggande värden än så. Därför är det märkligt att en skolledningen på Tunaskolan tillämpar just en sådant förfarande för att motivera förekomsten av sexuellt ofredande.

Barnkonventionen tillstyrker barn rätt till inflytande över frågor som rör dem. Ofta utnyttjas dock artikeln om “barnets bästa” för att sätta stopp för barns rätt till inflytande. Vuxna utan koll tror att barn inte kan vara med och ta beslut utan att konsekvenserna kommer bli katastrofala för dem. På samma sätt utnyttjas nu istället “barns rätt till inflytande” för att köra över principen om icke-diskriminering och förbud mot kränkande behandling. Det är oacceptabelt att tillåta ett sådant användande och utnyttjande av barns rättigheter. Barns rättigheter är fastställda enligt barnkonventionen och måste tillämpas tillsammans, inte en artikel i taget. Det är en av de mest grundläggande principerna för användandet av och tillämpningen av barnkonventionen.

Tunaskolans rektor måste verkligen utvärdera sitt agerande. Bilden i sig cementerar förlegade könsroller och riskerar att uppmana till en mycket destruktiv del inom mansrollen. När debatten kommer upp måste skolan ta en ordentlig diskussion, inte bara vifta bort debatten och osynliggöra Astrid, utsatta kvinnor och problematiken med könsroller. Problemet förstärks nämligen när inte ens en diskussion anses relevant. Vi har skickat vykort med våra åsikter till rektorn Agneta Hedenström, gör det du också!

Adressen är :

Agneta Hedenström
Tunaskolan
Mjölkuddsvägen 289
973 43 Luleå

Om du vill maila istället så gör det till: agneta.hedenstrom@skol.lulea.se