Undersök din skola!

31 maj, 2012

Rädda Barnens Ungdomsförbund har Normkritisk skola, nu! som ett av våra politiska paket. Det vi vill göra är att utmana normer som är i vägen för elever. Det kan handla om att alltid utgå från en kärnfamiljsynvinkel fastän många föräldrar är ensamstående. Det kan handla om aktiviteter eller skolböcker som förutsätter att du är heterosexuell eller stoppar in dig i ett könsfack som du inte bett om. 

För att kunna förändra så behöver vi kunskap! Den första delen av kampanjen kring detta politiska paket kommer därför att handla om just din skola. Enkäter kan beställas till lokalgrupper, och här kan du ladda ner enkäten för att själv skriva ut.

Enkäten är en sorts inspektion som syftar till att få reda på vilka normer du upplever finns på din skola. Då får hjälp av frågor men det finns inga rätta svar på frågorna utan vi vill få en överblick hur skolor runt om i landet. Syftet är att komma åt vad det finns för normer inom skolan för att vid ett senare skede se vem det är som tjänar på dem. Informationen kan vi använda till att göra ett bättre framtida påverkansarbete!

Lycka till med undersökningen!